E-læring
| Læsetid: 6 minutter

Funktionsnedsættelse og digital læring – et samfundsansvar

Af Cursum

Har du tænkt over, hvordan personer med funktionsnedsættelse eller handicap oplever digital læring? Opleves dine e-learning kurser eksempelvis som inkluderende eller ekskluderende? 

I senere år er der i forbindelse med CSR kommet stadig større fokus på universel udformning af især digital læring. E-learning kurser skal nemlig være tilgængelige for alle uanset synlig eller usynlig funktionsnedsættelse. 

Lad os derfor se på, hvordan du kan optimere din CSR strategi og tage samfundsansvar for digital læring.

Hvad er funktionsnedsættelse og handicap?  

Ifølge VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) havde omkring 760.000 danskere i alderen 16-64 år i 2020 et handicap. Det svarer til 22,5 % af den danske befolkning og er en stigning i forhold til 2019. Året før lå tallet på knap og nap 21 %.  

Med en stigning i personer med funktionsnedsættelse og handicap, er universal udformning af e-learning kurser vigtigere end nogensinde.

Mange tænker ofte på mobilitetshandicap såsom problemer med arme, ben eller ryg, når de hører begrebet handicap. 

Men også mere “usynlige vanskeligheder” såsom indlærings- og koncentrationsbesvær samt ord- og farveblindhed beregnes som et handicap.  

Social-model-of-disability-DK

I Danmark bruger vi ofte følgende definition:  

Der er tale om et handicap, når en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sansemæssig funktionsnedsættelse spiller sammen med barrierer i personens omgivelser og hindrer vedkommende i fuldt eller delvist at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.  

Det Centrale Handicapråd 

Dette er det, man kalder et samfundsrelateret handicapbegreb. Det betyder, at handicappet opstår i mødet med forhindringerne, og fokus flyttes altså fra den enkelte til omgivelserne. Dermed forandrer begrebet handicap sig også, når samfundet udvikler sig. 

Digital tilgængelighed er et samfundsansvar 

Torsdag d. 19. maj 2022 markerede den ellevte Global Accessibility Awareness Day (GAAD).  

Formålet med GAAD er at få alle til at tale, tænke og lære om digital tilgængelighed og inklusion af personer med funktionsnedsættelse og handicap.

En person med funktionsnedsættelse skal have mulighed for at opleve webbaserede tjenester, indhold og andre digitale produkter med samme succesfulde resultat som dem uden nedsat funktionsevne. 

Ligeledes arbejder The World Wide Web Consortium (W3C) på at indfri nettets fulde potentiale gennem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Som et eksempel på manglende tilgængelighed, analyserede WebAIM i 2020 en million hjemmesider for tilgængelighedsproblemer. De fandt, at 98,1 % af hjemmesiderne havde mindst én fejl ifølge WCAG 2.0. 

At skabe inkluderende digitale designs er et samfundsansvar og noget, alle virksomheder kan arbejde med i forhold til deres CSR.  

Inden for digital læring og e-learning kurser, kan der gøres meget for at øge tilgængeligheden for personer med funktionsnedsættelse. 

Har du eksempelvis en video uden undertekster i dine e-learning kurser, er du med til at mindske tilgængeligheden for personer med nedsat funktionsevne såsom hørenedsættelse eller høretab. 

videos-without-subtitles

Hvornår har du sidst tjekket din CSR-strategi efter i sømmene? 

Husk på at det er socialt skabte forhindringer og ikke selve handicappet, der skaber problemerne. Så undersøg endelig hvordan du tager socialt ansvar for digital læring i forhold til de e-learning kurser, du producerer.  

Hvordan sikrer man digital tilgængelighed? 

Universel udformning af digital læring betyder, at det fungerer for alle uanset deres forskellige behov og forudsætninger. 

For at undgå barrierer i digital læring, er det vigtigt at forstå, hvordan dine e-learning kurser opfattes af forskellige individer. Det gælder både personer med og uden funktionsnedsættelse.  

Når du udformer dine e-learning kurser, kan du spørge dig selv om, du tager følgende evner i betragtning:  

 • Motoriske
 • Visuelle 
 • Auditive
 • Kognitive 

I stedet for at tilpasse læring til personer med funktionsnedsættelse efterfølgende, er det nemmere at starte med et universelt læringsdesign. Hvis du fra start tager ovenstående i betragtning, vil alle – med og uden funktionsnedsættelse – drage fordel af det.

Et par fordele kunne eksempelvis være:  

 • Korrekt brug af kontraster er nyttigt for alle, da det er mindre anstrengende at læse tekst med god kontrast. 
 • Undertekster på videoer gavner alle, der befinder sig et sted med baggrundsstøj eller ikke kan sætte lyd på videoen. 
 • Almindeligt sprog hjælper alle med at absorbere ny viden – både personer med indlæringsvanskeligheder og andet modersmål end undervisningssproget.
 • Gode overskrifter og titler gør det nemmere for alle at navigere rundt i kurset.  

Faktisk har vores samfund i dag mere end nogensinde før fokus på teknologi og digitale muligheder, som kan skabe en positiv, kollektiv og fleksibel kultur, der passer til alle medarbejdere. 

Tilbyd digital tilgængelighed med vores e-learning platform 

For at sikre digital tilgængelig, er det vigtigt, at du har et godt fundament. Og med fundament mener vi en e-learning platform, der kan understøtte dine og dine brugeres behov.  

WCAG-four-principles-DK

WCAG er en international standard og et godt udgangspunkt, når du vil sikre, at din e-learning platform er tilgængelig.  

Hos Cursum tilbyder vi en WCAG compliant platform til e-learning kurser. Vi mener nemlig, at det skal være nemt at tage samfundsansvar og imødekomme de behov, personer med funktionsnedsættelse har.  

For at forstå hvilke behov personer med funktionsnedsættelse har, kan vi se nærmere på, hvad WCAG compliance handler om.  

WCAG er opbygget om følgende fire principper:  

Opfattelig  

Information og brugergrænsefladekomponenter skal være præsentable for brugerne på måder, de kan opfatte. Det kan være gennem syn, hørelse eller berøring.  

Bruger du “non-text” såsom billeder, grafiske elementer eller lyd- og videoindhold, bør du bruge det, man kalder alt-tekst (alternativ tekst). Alt-tekst sikrer, at hjælpeteknologi som eksempelvis en skærmlæser vil kunne opfatte det.  

Endvidere skal videoer kunne tekstes, og skrift skal kunne ændres til større skrifttyper.  

Overvej derudover om dit design og især farvevalg er en hindring for brugere med funktionsnedsættelse såsom synshandicap. En af de mest almindelige fejl indenfor kursusdesign er i brugen af farver. Det er nemt at tro, at mange farver gør digital læring interessant og spændende. Men i virkeligheden kan farver gøre brugeroplevelsen mere distraherende og kompleks – specielt for farveblinde.  

Funktionsnedsættelse eller ej – sørg for at du ikke overvælder din bruger. Vær konsistent i dit farvevalg og overvej at benytte dig af mikrolæring, så dine e-learning kurser bliver nemmere at fordøje. 

Anvendelig  

Brugergrænsefladekomponenter og navigation skal kunne betjenes på flere måder. 

For personer med nedsat fingermobilitet er det eksempelvis vigtigt, at der findes et alternativ til brug af mus eller tastatur.  

Dette funktionsprincip inkluderer endvidere retningslinjer for tid, undgåelse af anfald og fysiske reaktioner, navigation og inputmodaliteter såsom gamepad-interaktion, blik, håndbevægelser og lignende. 

Forståelig  

I alle tilfælde er det vigtigt, at dit indhold er letforståeligt. Men for brugere med funktionsnedsættelse er det også vigtigt, at din brugergrænseflade er kompatibel med hjælpeteknologier.  

Overvej eksempelvis om dine e-learning kurser er svære at forstå for personer med ordblindhed, ADD eller ADHD.  

Hold dig til et design, der er funktionelt, logisk og gennemprøvet for alle – uanset funktionsnedsættelse. 

Det er desuden en god idé at bruge et simpelt sprog og klare beskrivelser af funktioner og navigationsmuligheder. Sørg eventuelt også for at have en tydelig knap til hjælp undervejs i dine e-learning kurser.  

Robust  

Indhold skal kunne fortolkes af og være kompatibelt med nuværende og fremtidige brugeragenter samt hjælpeteknologier.  

Inkluderet heri er webbrowsere, medieafspillere, mobile enheder og plug-ins. 

En god tommelfingerregel er derfor at undgå specielle funktioner, som tilføjes med scripts og kode. Dette kan nedsætte den digitale tilgængelighed og gøre læringen besværlig for brugere med funktionsnedsættelse. 

Kom godt i gang med tilgængelig, digital læring

Når vi tager hensyn til personer med handicap eller funktionsnedsættelse, opnår vi følgende:  

 • Et mere rummeligt samfund med færre handicap. 
 • Bedre udnyttelse af vores ressourcer. 
 • Større fokus på selvværd, lighed og selvudvikling. 
 • Bedre læringsindhold for alle uanset funktionsnedsættelse. 

Vil du vide mere om, hvordan du skaber tilgængelig, digital læring for mennesker med funktionsnedsættelse, er du velkommen til at kontakte os eller booke en demo.