Onboarding
| Læsetid: 5 minutter

Blended learning og onboarding programmer: Hvad er fordelene?

Af Cursum

COVID-19 har fuldkommen ændret måden hvorpå nye medarbejdere onboardes. Onboarding er ikke kun blevet mere krævende, det er også blevet utilfredsstillende. Under pandemien har onboarding programmer manglet nærhed og muligheden for at udvikle en tæt holdånd har været svær.  

I et interview foretaget af Reuters, sagde en ung erhvervsdrivende, der blev ansat under den britiske lockdown, følgende:  

Det er ikke nemt for din nye chef at forklare dig virksomhedens politik uden at genere eller gøre nogen oprevet.

Den erhvervsdrivende fortsatte:  

Det føles som om, det tager længere tid at føle loyalitet over for min nye arbejdsgiver, end det ellers ville. Jeg føler mig loyal over for teamet, men ikke over for alle.  

Under omstændigheder såsom en global pandemi kan HR-ledere som en midlertidig løsning fristes til at gøre brug af et virtuelt onboarding program. At gå 100 % digitalt er dog måske ikke den bedste løsning.   

Ifølge eLearning Industry overgås online læring af den værdi menneskelig interaktion og vidensdeling har. Selvom der er emner, der egner sig bedre til online undervisning, er der ligeledes online medier, der ikke kan sammenlignes med kvalificerede instruktørers undervisning. Desuden lærer nogle bedst i et instruktørledet miljø, og andre trives bedre med en e-learning. 

Det er på baggrund af dette, at administratorer har anerkendt værdien af blended learning. Da virksomheder opdagede, at social kapital vokser i både digitale og fysiske læringsmiljøer, begyndte de at bruge blended learning til at tilpasse sig den ”nye normal” indenfor onboarding. 

I denne blog post vil vi diskutere, hvad blended learning er, samt de fordele, det har for nye medarbejdere. 

Hvad er blended learning?  

Barbara Ross og Karen Gage har omtalt blended learning som den “nye traditionelle model.” Da de brugte netop dette udtryk, antydede de, at det er en tilgang, der omfatter et “spektrum af læringsmodeller”. 

Grundlæggende er blended learning en blanding mellem to læringsmiljøer: traditionel klasseværelsesundervisning og moderne e-learning. Blended learning handler dog ikke kun om at blande teknologi og undervisning. Det er ikke en proces, hvor analoge værktøjer bare byttes ud med digitale. Blended learning fordrer, at de traditionelle og moderne læringselementer arbejder sammen om at skabe en rigere læringsoplevelse.

Blended learning opstår i disse tilfælde:  

 • Online og personlig læring bliver supplerende. 
 • Når læring tilpasses til specifikke læringsbehov.  

Elementer i blended learning  

Blended learning dækker over fire vigtige elementer: miljø, struktur, læringsstil og ressourcer. Hvis du ønsker at anvende en blended learning strategi ifm. dit onboarding program, er dette godt at huske.  

Det er vigtigt, at du strukturerer dit onboarding program. Førend du kan sammensætte en plan for hvordan læringen skal forløbe, kræver det, at du har forståelse for de forskellige læringsstile, der findes. Læringsstile er nemlig de forskellige måder, personer lærer eller erhverver information bedst på. Dertil kommer ressourcer. Dit program skal designes efter de nødvendige læringsressourcer, som enten kan være digitale eller fysiske. 

Blended learning i praksis   

Formår du at skabe samspil mellem de ovennævnte fire elementer, står du stærkt. Når undervisere kan udnytte deres ressourcer (analoge som digitale) uden at ofre læringsindholdets kvalitet opstår der en form for harmoni. Denne harmoni bliver også tydelig, når studerende forbliver aktive og engagerede i undervisningen – selvom den ændrer sig undervejs. 

Nøglen til succes er en effektiv læringstilpasning. Det gælder om, at give eleverne mere kontrol over tid, sted, metode og tempo for deres læring. Dette er dog ikke ensbetydende med at overlade eleverne til sig selv og droppe al vejledning. Undervisere bør være engagerede i måden de leverer læringsindhold og instrukser på.  

Se eksempelvis på en gymnasielærer i Kansas, USA. Som lektier til dagen efter, beder hun sine elever om at se forskellige Khan Academy-videoer. Dagen efter får elever tre forskellige valgmuligheder for hvordan undervisningstiden skal bruges:  

Første valgmulighed er at arbejde sammen på et problemsæt, så de kan undervise hinanden og lære af hinanden. Anden mulighed er at arbejde selvstændigt på problemsættet. Tredje og sidste mulighed er at lytte til læreren mens hun gennemgår materialet.   

Hvorfor benytte blended learning?   

Men hvorfor bør du overhovedet benytte blended learning ifm. dit onboarding program? Svaret er, at undervisere er nødsaget til at finde en balance mellem at opnå organisatoriske mål og imødekomme de ansattes behov. Ved at benytte blended learning bliver det nemmere for din organisation at finde denne balance. Her er et par eksempler på nogle af de fordele, blended learning giver organisationer:  

 • Øger medarbejderengagement og tilskynder samarbejde. 
 • Forbedrer fleksibilitet, hvilket optimerer produktivitet og færdiggørelsesgrad. 
 • Hjælper virksomheder med at skabe en bedre onboarding oplevelse, der er konsekvent og genbrugelig.  
 • Det er målbart og kan give konkrete data på medarbejdernes fremskridt. 
 • Forbedrer undervisningsindsatsen for erhvervsundervisere.  

Blended learning har også mange fordele for nyansatte. Her er et par eksempler:  

 • Blended learning giver nye medarbejdere et pusterum og mulighed for at arbejde i deres eget tempo. 
 • Forbedrer nye medarbejderes digitale færdigheder, før de begynder at arbejde. 
 • Da dine nye medarbejdere lærer i praksis, har de mulighed for hurtigt at få indvirkning på din virksomheds arbejde.   
 • Læringsprogrammet gøres mere spændende, hvilket hjælper nye medarbejdere med at huske og genkalde viden.  

Dette skal du overveje når du benytter blended learning til at onboarde dine nyansatte   

Blended learning er en fantastisk løsning til at onboarde nye medarbejdere. Metoden vil give dine nyansatte en værdifuld onboarding oplevelse. For nyligt opstartede virksomheder kan denne form for onboarding dog virke skræmmende. Men som med alt andet kommer du lettere gennem processen ved at være godt forberedt. Her er derfor et par ting du bør overveje, inden du går i gang:  

Anvende klasseundervisning og online undervisning behørigt

En god onboarding oplevelse formår at balancere din organisations og dine nye medarbejderes behov ligevægtigt. Du må derfor finde den rette balance mellem klasseundervisning og online undervisning. Generelt kan man sige, at ønsker du en mere personlig proces, kan du gå efter klasseundervisning. Men ønsker du at kunne skalere dit læringsprogram og samtidig spare tid og penge, er e-learning det oplagte valg.    

Involver alle i både online og offline aktiviteter

Det er vigtigt for nye medarbejdere at opnå en tilhørsfølelse. Opfordre dine nuværende medarbejdere til at tage kontakt til dine nyansatte og skab derigennem et velkommende miljø. Opbyg langsomt en kultur, hvor deling af nødvendig information, tips og indsigt er naturligt og foregår på et venskabeligt plan. Vær en god rollemodel for positiv adfærd ved at anvende sociale læringsmetoder. Dette kan du gøre gennem offline såvel som online medarbejderdiskussioner, og dit nye personale vil uden tvivl føle sig vigtige og taget godt hånd om.  

Gør onboarding til en løbende proces  

Husk på at det kan tage tid førend dine nye medarbejdere har styr på det hele. Indfør derfor længerevarende serier af både online og offline læringsaktiviteter for at øge engagementet og motivationen blandt dine nye medarbejdere. 

Bed om feedback efter onboarding processen

Efter dit onboarding program er afsluttet, kan du i en undersøgelse få dine nye medarbejdere til at fortælle om deres oplevelse. Dette er værdifuldt for dig, men det giver også dem en følelse af, at deres betydning er vigtig for dig. Deres feedback er uvurderlige data, der kan bruges til at måle succesen og effektiviteten af din blended learning tilgang. Skulle dine medarbejdere have oplevet specifikke problemer eller bekymringer, er det med udgangspunk i deres feedback nemt for dig at  foretage nødvendige ændringer og forbedringer. 

Få den perfekte onboarding løsning

Nu har du styr på alle de fordele, som en blended learning tilgang har for dit onboarding program, og der er på tide at finde den rigtige SaaS løsning, der kan hjælpe dig i gang.  

Hos Cursum kan vi tilbyde dig en powerfuld onboarding løsning, og vi guider dig igennem hele processen.