Onboarding
| Læsetid: 6 minutter

Dette bør du vide om human resource development

Af Allan Alveyra

Du har helt sikkert hørt det før: du bør investere i dine medarbejdere, fordi de er din virksomheds største og vigtigste aktiver. Og det er da også rigtigt. Fordi i sidste ende er det ikke forretninger og virksomheder, der skaber værdi – mennesker skaber værdi. 
For at opnå en større organisatorisk effektivitet og flere konkurrencemæssige fordele, investerer mange organisationer netop stort i human resource development.  

Hvad enten der er tale om en lille eller stor virksomhed, er udvikling af menneskelige ressourcer – også kendt som human resource development – vigtigt både i forretnings- og økonomisk øjemed. Derfor har vi her samlet den vigtigste information om human resource development. Vi giver dig også et par tips og tricks til at sammensætte dit eget program. Men, lad os først definere hvad, human resource development er.  

Hvad er human resource development?  

Tænk på human resource development som et system designet til at forbedre eller udvikle dine medarbejderes færdigheder, viden og evner. Det består af processer eller teknikker, der har til formål at forbedre individuelle eller organisatoriske kompetencer med henblik på at opnå en overlegen forretningseffektivitet.  

I artiklen HRD: The Shapes and Things to Come beskriver David Simmonds og Cec Pedersen human resource development som “et sæt strukturerede og ustrukturerede lærings- og præstationsbaserede aktiviteter, der forbedrer individuelle og organisatoriske kompetencer med henblik på at tackle ændringer i virksomhedens miljø.”.  

Human ressource development kan imidlertid også defineres som en serie af læringsaktiviteter placeret inden for en afgrænset tidsramme, som har til hensigt at aflede adfærdsmæssige ændringer hos dem, der deltager. 

Selvom de bagvedliggende mål og ansvarsområder som regel er forskellige, bruger nogle udtrykkene human ressource development (HRD) og human ressource management (HRM) synonymt. Human ressource management fokuserer på forhold såsom arbejdsmarkedsrelationer, kompensationer, fordele og compliance. Human ressource development beskæftiger sig derimod primært med at uddanne medarbejdere og tilpasse personlige og faglige mål med virksomhedens organisatoriske mål.  

HRD programmer: formelle og uformelle 

Da virksomheder ikke har de samme muligheder for træning og uddannelse, kan HRD programmer være både formelle og uformelle.  

Formel træning og uddannelse kan bestå af in-house træning og uddanelse inden for områder såsom:  

Mentorarbejde og medarbejdercoaching er en form for uformel uddannelse. Ikke desto mindre er det superrelevant, da uddannelsen kan deles op i mindre dele, og den også kan foregå på tomandshånd. Med microlearning styrkes kammeratskabet blandt mentorer og mentees, hvilket medfører en højere grad af komfort og energi for medarbejderne.  

Fordele ved et HRD program  

Proaktive virksomheder ved hvor vigtigt, human resource development er for deres virke. Mange betragter human resource development som nøglen til højere produktivitet, større rentabilitet og forbedrede arbejdsstyrkerelationer. Med udgangspunkt i dette har vi her listet et par af de fordele, human resource development kan have for din virksomhed:  

Tilfredse medarbejdere 

I en undersøgelse foretaget af Udemy, sagde 42 % af de adspurgte, at læring og udvikling var afgørende for deres valg af arbejdsplads. Hvis dine medarbejdere skal holdes tilfredse og engagerede, må du som virksomhed derfor give plads til professionel udvikling. Det giver nemlig medarbejderne følelsen af kontrol, og skaber samtidig en klar karrierevej. At dette er vigtigt, bekræfter en undersøgelse foretaget af Mercer, hvor 78 % sagde, at de vil blive længere tid hos samme virksomhed, hvis de ser en klar karrierevej.  

Forbedrede præstationer 

Når medarbejdere føler, at deres virksomhed investerer både tid og ressourcer i deres faglige udvikling, kommer deres taknemmelighed ofte til udtryk gennem en øget præstation. Så udover at du gennem forskellige trænings- og uddannelsesprogrammer vil kunne finpudse deres færdigheder, er det også en chance for at motivere dem til at øge deres effektivitet. Husk på at medarbejdermotivation hænger tæt sammen med medarbejderengagement.  

Forøget organisatorisk effektivitet 

En undersøgelse lavet af Mohanad Ali Kareem ved Kaposvár Universitet har vist, at alle HRD-tiltag kan påvirke en virksomheds effektivitet. HDR-tiltag forbedrer altså en organisations interne kapaciteter, så den kan håndtere både nuværende og fremtidige udfordringer.  

Fremmer en sund virksomhedskultur 

Et stærkt og effektivt human resource development program er med til at skabe en sund virksomhedskultur. Proceselementer såsom arbejdsfordeling, klar kommunikation og kompetencebevidsthed er vigtige bidragsydere ift. at fremme åbenhed, tillid, autenticitet og autonomi på arbejdspladsen.  

Hvordan implementerer du et effektivt HRD forløb?  

Nu hvor du er opmærksom på de fordele, HRD giver din virksomhed, er det på tide, at du overvejer at starte dit eget forløb. For at maksimere forløbets succes bør du starte med at kigge nærmere på de tre hovedfaser, som forfatterne Herman Aguinis og Kurt Kraiger har foreslået, at virksomheder følger:  

Evaluering og før-uddannelse 

For at maksimere fordelene ved din HRD træning, bliver du nødt til at sikre, at dine deltagere er motiverede til og klar på at deltage. En del af denne vurdering handler om at identificere den specifikke viden, færdigheder og evner, som medarbejderne mangler. Husk dog på at denne vurdering bør foregå i overensstemmelse med virksomhedens mission og mål. Således bliver det også nemmere for dig at identificere uoverensstemmelser mellem det ønskede resultat og den faktiske præstation.  

Uddannelsesdesign og distribuering 

I forhold til designet af dit undervisningsmateriale, foreslår eksperter, at du anvender teoribaserede læringsprincipper såsom:  

Når dit undervisningsmateriale skal distribueres til dine deltagere, foreslås det, at du benytter dig af digitale værktøjer. Eksempelvis er digitale platforme særdeles fordelagtigt, fordi læringsmaterialet kan tilpasset til den konkrete målgruppe.   

Uddannelsesevaluering  

Du kan måle succesen af dine uddannelsesaktiviteter på mange måder. Mest almindeligt er det dog at kigge på indsamlet dokumentation. Uddannelsesevalueringer bør centreres omkring den viden, deltagerne vurderer at have opnået – dette kaldes også den kognitive læring. Kognitiv læring handler om tilegnelse og anvendelse af viden. Deltagerne bør derfor efter endt uddannelsesforløb være i stand til at huske teoretiske begreber og anvende dem i virkelige situationer.  

Lad os være din partner i dit HRD program  

Med tiden vil dine medarbejdere opsøge nye eller flere muligheder for at forbedre sig og vise hvad, de kan. Når de har opnået den rette erfaring, viden og selvtillid, kan de være med til at vejlede nyansatte. På den måde kan de opretholde samt forbedre dit HRD program. Men du behøver ikke at være afhængig af hverken dine medarbejdere eller lederne i din virksomhed. Allerede nu ses der betydelige skift i distribueringen af human resource programmer. De traditionelle HR-relaterede processer og servicer bliver langsomt erstattet af moderne løsninger.  

Hvis du også ønsker at styrke dine HR-processer, kan du kontakte os hos Cursum. Vi forstår, hvor vigtigt det er for virksomheder at kunne imødekomme de krav, som den omskiftelige digitale verden stiller. Vi hjælper dig derfor med at levere effektive uddannelsesoplevelser gennem moderne og stærke løsninger.