Onboarding
| Læsetid: 6 minutter

Populære tendenser inden for onboarding i 2023

Af Cursum

I årenes løb har der været en hidtil uset stigning i fjernarbejde. Arbejdspladsen, som vi kender den, er fuldkommen forandret. Moderne teknologi er blevet centrum for enhver virksomhedsproces – fra human resource management til salg. Digital transformation har ændret meget og særligt måden, hvorpå virksomheder onboarder nye medarbejdere. I det følgende vil vi gennemgå de mest populære tendenser inden for onboarding i 2023.  

Personalisering  

Årsagen for en personliggjort onboarding proces er enkel: vi har med mennesker at gøre. Alle mennesker er forskellige og har unikke behov, hvorfor alle materialer skal være nøjagtige og relevante. 

Charles Cagle, Senior Vice President hos Infor, har forklaret, at et vellykket onboarding program bør ”fremskynde nyansattes time-to-procudtivity, forbedre jobtilfredsheden og mindske den administrative byrde.”. Og dette kan kun opnås ved at forsyne medarbejderen med en “personlig onboarding oplevelse”.  

Personlisering henviser til en forestilling om, at enhver nyansatte medarbejder kun præsenteres for det materiale, der er relevant for dem (dvs. hans / hendes særlige placering og specifikke rolle i organisationen). Når du har den rette teknologi til at gøre dette praktiske arbejde for dig, gør du det muligt for de nyansatte at fokusere deres første dage på meningsfulde aktiviteter, der fremskynder produktivitet og engagement i organisationen.

Charles Cagle, Senior Vice President hos Infor 

At levere relevante og nøjagtige materialer er blot en af mange forskellige måder, du kan personalisere onboarding  oplevelsen på. Andre måder inkluderer: 

  • Gør onboarding processen fleksibel for nyansatte og giv dem valgmuligheder ift. planlægning og indhold.   
  • Opbyg et system, der er tilgængeligt på tværs af forskellige enheder. 
  • Gør det muligt for nyansatte at bruge deres foretrukne teknologi. 
  • Tildel “buddies” og mentorer, der kan guide eller hjælpe den nyansatte. 
  • Vurder din nye medarbejders færdigheder i forhold til deres nye rolles krav.  

Personliggørelse afhænger af hvorvidt, du har gode data. Og selvom indsamling af data kan være en af de største udfordringer ifm. onboarding, er der hjælp at hente, hvis blot du har de rette redskaber. Et Learning Management System – også tit omtalt som et LMS – gør det eksempelvis lettere for dig at indsamle data og analysere disse.  

Automatisering 

Automatisering giver et mere ensartet og kvalitetsbetonet onboarding program, fordi flere processer kan udnyttes  på samme tid. Dette resulterer i en hurtigere, mere effektiv og mere engagerende samt stærkere onboarding  proces.   

Sidstnævnte egenskab er vigtigt, fordi ifølge Glassdoor forbedrer en pålidelig onboarding proces nye medarbejderes fastholdelse af viden med 82 % og produktiviteten med over 70 %.  

Mobil onboarding  

Ifølge Statista er der øjeblikket 3,8 milliarder smartphone-brugere i hele verden. I 2019 brugte den gennemsnitlige amerikanske voksen 3 timer og 43 minutter om dagen på mobile enheder. Derfor er det også både tiltalende og praktisk at benytte smartphones og mobilapps til onboarding af nye medarbejdere.  

Udover at det giver den nyansatte en unik oplevelse, byder denne løsning også på andre fordele.  

Tilgængelighed 

Ved at give nye medarbejdere adgang til en onboarding mobilapp, kan de gøre sig bekendt med deres nye arbejdsmiljø allerede inden den egentlige onboarding begynder. Og så snart de er kommet godt i gang, kan du lade dem fortsætte deres opgaver når og hvor, de vil. 

Umiddelbarhed 

Den første dag i onboarding processen involverer ofte endeløse orienteringer, og nogle gange bruger nye medarbejdere lang tid på at vente på de rette instruktioner. Onboarding via mobilapps hjælper nye rekrutter med at starte deres onboarding, så snart de ankommer til deres nye arbejdsplads. Når de ikke skal vente på at blive sat i gang eller få leveret vigtige materialer i fysisk form, føler de sig hurtigere velkomne og tilpas i deres nye omgivelser. 

Konstant support 

Til tider kan en onboarding proces forekomme både kompleks og forvirrende for den nyansatte og hjælpen er ikke altid i nærheden. Med en mobilapp og online ressourcer er hjælp og support altid lettilgængeligt. Når informationen  altid er i nærheden, er den nyansatte heller ikke tvunget til at stille spørgsmål til deres leder eller kollegaer, hvilket kan være skræmmende, når man er ny.   

Vil du holde trit med den stadig dynamiske digitale verden, kræver det, at du investerer din tid, kræfter og penge i nye teknologier såsom en mobilapp til onboarding. Men en sådan investering vil formentlig være alle pengene værd, da udviklingen af human ressource development processer fortsætter med at ændre og udvikle sig.  

Meget mere end papir og processer  

Ifølge Sapling siger 58% af organisationer, at deres onboarding program handler om processer og papirarbejde. Selvom dette måske lyder helt normalt, betragtes det som en af de største udfordringer inden for onboarding

Onboarding programmer skal bringe give dine nye medarbejdere en følelse af entusiasme og passion. Og for at udnytte denne energi, bør du innovere og gøre din onboardingproces personlig.  

Som Carol Stokes sagde i sin bog, Elephants Before Unicorns, “er en upersonlig, drænende, langsom onboarding  proces en unødvendig elefant, der forhindrer dine enhjørninger (aka stjernemedarbejdere) i at nå deres fulde potentiale.”.

Så hvis du ønsker at slippe de traditionelle processer og dertilhørende papirarbejde, skal du begynde at inkorporere følgende: 

En buddy-ordning 

Buddy-ordninger er forholdsvis nemme at implementere. En buddy eller kammerat hjælper den nyansatte med at finde rundt i hans eller hendes nye arbejdsmiljø. Tænk på personen som en levende medarbejderhåndbog. 

Vidste du at…?

87 % of organisationer mener, at et buddy-program øger nyansattes færdigheder.

Efter at have testet et buddy-prgram, der involverede 600 ansatte på tværs af organisationen, fandt Microsoft ud af, at et sådant program hjælper deres nyansatte på tre måder:

  • Bringer kontekst
  • Øger produktiviteten
  • Forbedrer medarbejdertilfredsheden

Gamification 

Hvem siger, at onboarding ikke kan være sjovt? 

Gamification er en af de nyeste tilføjelser til det moderne onboarding program. Gamification indenfor onboarding  handler om at bruge spilbaserede komponenter såsom konkurrence, ros og resultater for at øge medarbejderengagementet.  

Da moderne værktøjer såsom Learning Management Systemer bliver mere tilgængelige, bliver gamification et mere og mere populært emne inden for eLearning og på arbejdspladser. Men hvorfor? Det er fordi gamification tilskynder til aktiv deltagelse, hvilket øger produktiviteten. Faktisk siges det, at 90% af medarbejderne er mere produktive, når de bruger gamification. 

At inkorporere gamification i onboarding processen kan være så simpelt som at omdanne træning i kundeservice til et rollespil. Husk på, at gamification ikke altid kræver brug af moderne teknologi – det handler om at være kreativ og opfindsom.   

Kilder: Medium, McQuaig, and TLNT

Social læring 

Nogle siger, at man lærer bedst, når man observerer og efterligner andre gennem social interaktion. Med hensyn til onboarding er social interaktion afgørende for at give nye medarbejdere det rette fundament.  

Stærke sociale forbindelser gør folk lykkeligere og fysisk sundere, hvilket kan ses i deres arbejdsindsats. Arbejdsgivere, der bakker op om sociale forbindelser på arbejdspladsen og hjælper medarbejdere med at danne stærke relationer til hinanden, hjælper dermed med at opbygge en vellykket arbejdsstyrke.

Alan Kohll, Grundlægger og formand for TotalWellness 

At fremme social læring fører ikke kun til et sundere arbejdsmiljø. Det medfører også uformel læring blandt nye medarbejdere. At lade nye medarbejdere dele viden eller stille spørgsmål og diskutere via et online fora giver dem tillid til at integrere sig i virksomheden. 

Optimer din onboarding med Cursum 

Hvis din virksomhed stadig kører et traditionelt onboarding program, vil det være gavnligt for jer at revidere og identificere hvilke elementer, der kan opdateres.   

Hos Cursum kan vi tilbyde jer den perfekte løsning til at optimere jeres onboarding  proces. Vores moderne platform  kan være jeres første skridt mod et mere innovativt human resource development program, som vil maksimere udbyttet af jeres onboarding processer.