Udvikling
| Læsetid: 7 minutter

Kompetenceudvikling med en e-learning platform: Sådan gør du!

Af Cursum

Ledere indenfor learning og development arbejder både med udvikling af færdigheder og kompetencer. Men hvad er egentlig forskellen mellem disse to?

De to termer forveksles tit og bruges ofte i flæng, men “færdighed” er nu ikke blot et synonym for “kompetence”.

En nyttig tommelfingerregel er, at færdigheder bruges til at beskrive en stilling, og kompetencer bruges til at forklare, hvordan du opfylder en jobrolle.

Hvis du bruger en e-learning platform, er det afgørende, at du kender forskellen. Færdigheder og kompetencer spiller nemlig hver deres vitale rolle i en talentstyringsproces og påvirker ligeledes dit træningsprogram forskelligt afhængigt af, hvad du vælger at fokusere på.

I dette blog post fokuserer vi på, hvordan du opretter et kompetencebaseret træningsprogram via en e-learning platform eller en såkaldt læringsplatform. Vi hjælper dig med at udnytte din digitale platform og oprette et træningsprogram, der garanterer dig succes.

Men lad os først finde ud af, hvad der adskiller færdigheder fra kompetencer.

Hvad er færdigheder?

Færdigheder er de evner, et individ har tilegnet sig gennem træning og uddannelse, og som er afgørende for at de klarer sig godt i deres jobrolle. Afhængigt af en medarbejders specifikke rolle kan færdigheder omfatte computerprogrammering, grafisk design og teknisk skrivning.

Dog skal man altid skelne mellem hårde og bløde færdigheder. Hårde færdigheder er tekniske og kvantificerbare færdigheder, som medarbejderne demonstrerer gennem deres særlige kvalifikationer og erhvervserfaringer. Bløde færdigheder er derimod ikke-tekniske færdigheder, der har mindre at gøre med en medarbejders hovedbeskæftigelse. For eksempel kan hårde færdigheder være computerprogrammering eller SEO marketing, hvorimod bløde færdigheder kan være tidsstyring eller verbal kommunikation.

Kort sagt betegner færdigheder det, man kan.

Hvad er kompetencer?

Kompetencer vedrører den viden og adfærd, som bidrager til en persons jobsucces. Eksempler på kompetencer omfatter forhandling, strategisk planlægning og initiativ.

Kompetencer betegner altså noget man gør, og hver en kompetence, en medarbejder besidder, hjælper dem med at opfylde deres jobrolle.

Nøjagtig ligesom med færdigheder findes der forskellige former for kompetencer. De fleste mennesker besidder både kernekompetencer, tværfunktionelle kompetencer og funktionelle kompetencer. Eksempelvis spiller kernekompetencer en vigtig rolle for de medarbejdere, der ønsker at arbejde sig opad og stige i graderne. Som marketingmedarbejder Aja Davis Isble forklarer det:

[…] en kernekompetence er noget, der er grundlæggende for dig og hvordan, du arbejder – det er derfor noget, der potentielt kan adskille dig fra enhver anden kandidat.

Hvad er kompetenceudvikling?

E-learning platforme hjælper organisationer med at forbedre arbejdsstyrkens vækst og konkurrenceevne gennem uddannelse og udvikling af deres medarbejdere.

Kompetenceudvikling vedrører de forskellige tiltag, der bruges til at øge antallet af kompetencer inden for en organisation. Uanset om anledningen er rekruttering, forfremmelse eller medarbejdermobilitet, kan sådanne tiltag omfatte enhver aktivitet, der har til formål at fremme uformel læring på arbejdspladsen.

Kompetenceudvikling kan også ske gennem forskellige HR-uddannelsesprogrammer såsom onboarding og compliance.

Hvis du bruger en læringsplatform til at udvikle dine medarbejderes kompetencer, bør du sørge for at have en veldefineret kompetenceudviklingsplan, der indeholder følgende komponenter:

 • En tjekliste for medarbejderkompetencer (f.eks. forretningsforståelse, arbejdsmoral, problemløsning, kommunikationsevner)
 • Klare og specifikke mål
 • En liste over manglende færdigheder og kompetencer
 • En validerings- og revisionsplan

Hvordan opbygger du et vellykket kompetencebaseret træningsprogram?

For at opbygge et vellykket kompetencebaseret træningsprogram skal du bruge både tid og ressourcer.

En vigtig del af opbygningen af dit træningsprogram er at vurdere din virksomheds styrker og svagheder for at finde områder, der kan forbedres. Sørg dog for, at du ikke er så fokuseret på dit træningsprogram, at du ender med at gå glip af de mange uformelle læringsprocesser, der sker i løbet af den normale arbejdsdag.

Alle corporate træningsprogrammer bør have et letforståelig framework. Når vi taler om kompetenceudvikling, omtaler vi dette framework som en kompetenceudviklingscyklus.

En kompetenceudviklingscyklus er en plan, der vejleder administratorer i styring og facilitering af effektiv personalekompetenceudvikling. Det er en kontinuerlig cyklus af handling, refleksion og læring, der gør det muligt for en organisation at:

 • Identificere styrker og udviklingsbehov
 • Lave en handlingsplan for effektivt at engagere personalet
 • Understøtte og overvåge kompetenceudviklingsprocessen

Rationalet bag en kompetenceudviklingscyklus er, at medarbejdere er lifelong learners, der har deres egne personlige og kollektive udviklingsrejser. At identificere de mange forskelle i deres udviklingsrejser gør det lettere at facilitere træning og uddannelse samt vælge de rette værktøjer.

Vores bedste tips til succesfuld kompetenceudvikling

Et veldefineret kompetenceudviklingsprogram begynder med en omfattende plan. Men selvom du investerer de rette ressourcer, kan der stadig gå tid inden, du oplever resultater. Følger du disse tips, er du dog sikret en god start:

Fokuser på de kompetencer, der er relevante for dine organisatoriske mål

Kompetencer er kun relevante, hvis de afspejler dine virksomheds mål. Hvis du fokuserer på de forkerte kompetencer, der ikke matcher din organisations langsigtede planer, kan det have negativ effekt på din virksomheds udvikling. Første trin er derfor at forstå, hvor din virksomhed er på vej hen. Vær afklaret omkring din virksomheds mål og udvælg derefter hvilke kompetencer, der skal bruges, for at indfri disse målsætninger.

Antag at dit mål er at fremme global og interkulturel forståelse. I dette tilfælde kan du med fordel opsætte et seminar eller kursus, hvor dine medarbejdere gennem gruppeøvelser eller eksperthjælp går i dybden med kulturelle forskelle og konflikter.

Vær opmærksom på manglende færdigheder og kompetencer

I visse tilfælde har medarbejdere ikke de færdigheder, som deres arbejdsgivere forventer, at de har. Dette mismatch gør det svært for medarbejderne at maksimere deres potentiale og udmærke sig inden for deres felt.

For at undgå dette må du derfor analysere dine medarbejderes ydeevne grundigt. Indsaml eksempelvis nyttig data gennem månedlige medarbejdervurderinger, administrer KPI’er og afhold feedback sessioner.

Definer dit behov for at udvikle kompetencer

Det er let at lade sig rive med af andre virksomheder og det, de gør. Men du bliver nødt til at være tro mod din virksomhed og dine mål. Har du faktisk brug for at udvikle dine medarbejderes kompetencer, eller gør du bare, hvad alle andre gør? Det er det samme med produktinvesteringer. Hvis du blot investerer i et nyt produkt for at have det men egentlig ikke har brug for det, opnår du ingen fordele.

Inden du investerer i et kompetenceudviklingsprogram, bør du derfor stille dig selv følgende spørgsmål:

 • Er denne investering baseret på et teknologisk eller funktionelt behov?
 • Løser denne investering et specifikt problem eller en konflikt hos min virksomhed?
 • Udvikler vi kompetencer baseret på ønsket om at indhente specifikke tendenser?

Skabt et enkelt men bæredygtigt træningsprogram

Bæredygtighed kan være et kæmpe problem, når man designer et kompetenceudviklingsprogram. Et problem, der især påvirker dit programs kontinuitetsværdi, er dets kompleksitetsgrad. Kompleksiteter kan skyldes:

 • Dårligt definerede mål
 • For store ambitioner fra start
 • Manglende kommunikation mellem vigtige interessenter

Husk, at alle corporate træningsprogrammer udgøres af mange dele. Mennesker, ressourcer, skemaer og andre distraktioner kan let forkludre processen. Derfor er det afgørende at gøre dit program så enkelt som muligt. Jo mere enkelt du gør det, jo bedre mulighed har du også for at analysere alle aspekter af det.

En simpel plan for kompetenceudvikling fokuserer på disse grundlæggende, men alligevel væsentlige elementer:

Byg din egen læringsplatform med Cursum

Det er både innovativt og lukrativt for virksomheder at bruge digitale platforme til at optimere deres talentstyringsprocesser.

Efterhånden som vores verden udvikler sig, ændres vores behov. Med en digital læringsplatform har du mulighed for hurtigere at reagere på pludselige behov såsom kompetenceudvikling.

Med vores læringsplatform kan du omdanne din ekspertviden til et digitalt produkt. Dette digitale produkt kan du selvfølgelig bruge til at uddanne dine medarbejdere og holde dem opdaterede. Men du kan også videresælge det til andre virksomheder.

Kontakt os i dag og få mere information om vores produkter og find ud af, hvordan vi sammen kan omdanne din viden til en rentabel digital forretning.