Udvikling
| Læsetid: 5 minutter

Kompetenceopbygning ved hjælp af 70-20-10-modellen

Af Cursum

I arbejdslivet opbygges kompetencer ofte gennem forskellige aktiviteter på jobbet. Vi lærer gennem en blanding af strukturel træning, læring sammen med andre og gennem praktisk udførelse af arbejdsopgaver. I dette blog post ser vi nærmere på, hvordan du som leder kan bruge principper fra 70-20-10-modellen til kompetenceopbygning.

70-20-10-Model-DK

At bruge 70-20-10-modellen kræver mere end blot at vise medarbejderne, hvordan de udfører en opgave. For at opbygge kompetencer skal vi skabe et holistisk læringsmiljø for dem, hvor de kan lære gennem erfaring, støttende kollegaer og formel uddannelse. Men hvordan gør du dette i praksis?

1. Kortlæg hvilke kompetencer I har brug for

Hvis der ikke er gennemført en undersøgelse af kompetencerne, der allerede findes i organisationen, er det en god idé at starte med dette. At kortlægge organisationens kompetencegab er lidt af et regnestykke. Men start med at beskrive de kompetencer, der findes i dag, og stil derefter disse op mod de kompetencer, der ønskes at have i fremtiden. De kompetencer, der ligger herimellem, er jeres kompetencegab.

Når du har et klart billede af den nødvendige ekspertise, der er brug for, kan du oprette en liste over, hvilke områder, der er mest presserende. Start øverst på listen og arbejd dig ned ad.

Som eksempel har vi i det nedestående valgt at fokusere på forbedring af præsentationsevner.

Stadig flere i arbejdslivet skal nemlig kunne holde præsentationer, oplæg, foredrag og oplære medarbejdere. Der kræves dog gode præsentationsteknikker for at kunne præsentere et budskab på en overbevisende måde, der ligeledes fanger publikums opmærksomhed. Vi forestiller os i det følgende, at du har identificeret et behov for forbedring af denne kompetence i din virksomhed.

2. Få alle med på holdet

For at læringsprojektet skal lykkes, er det vigtigt, at alle involverede er med på holdet. Det kan du opnå ved at forklare vigtigheden af ​​70-20-10-modellen, så alle ser værdien af ​​at deltage. Dette er en velegnet metode til at facilitere blandet læring. For at hjælpe dem med at forstå teorien bag modellen, kan du for eksempelvis henvise til dette blog post.

Det er især vigtigt, at du har alle i ledelsen bag dig, da de er et uvurderligt støttenetværk for medarbejderne. Ledere skal være villige til at dele både viden og tid med medarbejderne for at udvikle et teams kompetencer.

Det vil tage lidt ekstra tid og kræfter, før alle har tilpasset sig en ny måde at lære på, men det vil være det hele værd!

3. Baser dit læringsforløb på 70-20-10-modellen

Inden du sætter gang i træningen, er det vigtigt, at du finder en struktur for læringsforløbet. Her tror vi på, at 70-20-10-modellen kan hjælpe dig.

Opdel læringsprocessen i tre læringsformer:

 • 10 % formel læring
 • 20 % social læring
 • 70 % erfaringsbaseret læring

Vi starter med formel læring, da medarbejderne har brug for viden og information for at kunne opbygge deres kompetencer inden for præsentationsteknik.

Formel læring:

 • Gennemgå hvordan man laver en god PowerPoint-præsentation.
 • Tilbyd kurser der dækker præsentationsopsætning, forberedelse af præsentationer, gennemførelse af præsentationer og tips til, hvordan man får styr på sine nerver.

Social læring:

 • Saml små grupper af 2-3 læringspartnere eller buddies, der kan træne og lære sammen.
 • Skift til at præsentere og observere hinanden.
 • Kommenter hinandens oplæg.

Erfaringsbaseret læring:

 • Bed hver af medarbejderne om at forberede og præsentere en separat præsentation med udgangspunkt i en reel situation på arbejdet.
 • Tilskynd dem til at anvende det, de har lært fra den formelle og sociale læring.
 • Lad dem præsentere oplægget på et møde, hvor det er naturligt at gøre det.
 • Tag læringspartnere eller buddies med til mødet, så de kan give konstruktiv feedback efterfølgende.

4. Start læringsprocessen

Når du har lagt en plan og alle er med på holdet, kan du starte selve læringsprocessen. Ud fra eksemplet ovenfor kan du for eksempel starte med at lave en trin-for-trin beskrivelse af, hvad en god præsentation bør indeholde. Derefter kan du planlægge et kursus i præsentationsteknik. Tænk over, hvad du vil have det til at indeholde, og hvilke visuelle hjælpemidler du vil bruge. En effektiv læringsmetode kan være først at vise en video, der demonstrerer et dårligt eksempel på en præsentation. Næst efter kan du så følge op med et godt eksempel på, hvordan det kan gøres.

Efter kurset kan medarbejderne øve sig i det, de har lært. Dette kan være en fordel at gøre i mindre grupper på 2-3 stykker. Dette giver dem nemlig mulighed for at prøve sig frem i trygge rammer.

Endelig kan hver enkelt få mulighed for at holde et oplæg i forbindelse med et møde, hvor det vil falde naturligt ind.

Indtast dette i din virksomheds LMS, hvor du også informerer alle involverede parter om planen. Det er vigtigt, at alle er med på tidsrammen og har et overblik over de forventninger, der er til dem.

Afdelingsledere skal vide, hvor og hvornår de skal tage ledelsen. Og hver enkelt medarbejder skal forstå, at de selv har et ansvar for deres egen kompetenceopbygning og må engagere sig i alle dele af læringsprocessen for at få maksimalt udbytte. Det er også op til dem at bede om feedback fra medarbejdere undervejs og dele konstruktiv feedback med andre. Jo mere de taler om emnet indbyrdes, jo mere vil de lære og udvikle deres færdigheder.

5. Følg op på fremskridt og juster efter behov

Følg altid nøje med i, hvordan træningen forløber.

Bruger du et LMS, kan du tracke hver enkel medarbejders fremskridt i dets rapporteringsværktøj. Men indsaml også gerne feedback fra ledere.

Hvis du opdager, at flere kæmper med en bestemt del af læringsprocessen, kan du undersøge, hvad der kan justeres, så denne del bliver nemmere.

Når du ved, hvad der fungerer bedst i din virksomhed, kan du opdatere dit oprindelige læresforløb og bruge det til kompetenceopbygning inden for et andet område.

Husk at gennemgå læringsforløbene løbende, og hold øje med om du opnår de resultater, du ønsker. Vær ikke modløs og giv ikke op, hvis resultaterne ikke er som forventet. Brug det du har lært til at justere og optimere, hvordan du bruger 70-20-10-modellen, indtil du finder en opskrift, der passer til din situation.

Er du klar til at gå i gang med at udvikle dine medarbejderes kompetencer? Men er du usikker på, hvor du skal starte, eller hvordan du bruger et LMS? Kontakt os og vi vil hjælpe dig i gang.

Dette blog post er baseret på bogen “How to Leverage the 70 20 10 Model for High Performing Employees”.