Udvikling
| Læsetid: 6 minutter

Kompetenceudvikling: 5 tips til en succesfuld plan

Af Cursum

Hvis du ønsker at forbedre den organisatoriske effektivitet i din virksomhed, er det afgørende for dig at vide, hvordan du definerer og måler dine medarbejderes kompetencer. Og det er her faglig kompetenceudvikling kommer ind i billedet. At administrere professionelle kompetencer kræver imidlertid en stabil kompetenceudviklingsplan.  

Måske du synes, at dette lyder indviklet. Men det er det altså ikke. Du skal blot følge disse fem tips:  

Tip 1: Lav en kompetencetjekliste  

Før du giver dig i kast med kompetenceudvikling, må du finde ud af, hvilke specifikke kompetencer, du ønsker at fokusere på. Lav derfor en tjekliste over de relevante færdigheder, der kræves for at udføre specifikke roller. Og husk at skelne personlige kompetencer fra professionelle kompetencer. 

Kompetencer defineres som den viden, færdigheder, dømmekraft og egenskaber, vi har brug for til at udføre et stykke arbejde effektivt. Kompetencer kan imidlertid opdeles i to grupper:   

Personlige kompetencer (f.eks. selvbevidsthed og selvkontrol) er bløde færdigheder, der afgøres af vores grundlæggende menneskelige kvaliteter, holdninger og oplevelser. 

Faglige kompetencer eller hårde færdigheder er de unikke kvalifikationer, vi opnår gennem uddannelse, arbejdserfaring og frivilligt arbejde. 

Tip 2: Match ønskede kernekompetencer med dine virksomhedsmål   

Bag en stærk forretningsstrategi er som oftest et sæt klart definerede mål. Faktisk kan det at have klare mål og strategier lede til større succes. Eksisterende kompetencer og færdigheder, der ikke stemmer overens med din organisations langsigtede mål, kan derfor let føre din virksomhed på afveje. For at undgå dette, skal du sørge for at specificere i hvilken retning, du ønsker, at din virksomhed skal bevæge sig. 

En vellykket kompetenceudviklingsplan kræver, at din virksomheds mission og vision fastsættes – og husk på at individuelle kompetencer kun er relevante, hvis de afspejler virksomhedens mål og intentioner. 

Tip 3: Vær opmærksom på aktuelle kompetencer og manglende færdigheder 

Kompetencegab kan opstå på alle arbejdspladser. Nogle gange vil du dog slet ikke opdage det. Men hvad er et kompetencegab egentlig? 

Der er ingen nøjagtig definition af, hvad et kompetencegab er. Men generelt ses de, når en virksomheds ydeevne forringes grundet manglede organisatoriske færdigheder eller nødvendig uddannelse og udvikling. Og det er her, en kompetenceudviklingsplan bliver relevant. Du kan bruge den til at bygge bro over disse gab og mindske deres negative indvirkning på din virksomheds ydeevne. 

En måde at identificere disse gab på er at se nærmere på dine medarbejderes præstationer. På den måde kan du finde ud af, hvor du skal sætte ind. Ønsker du at observere dine medarbejderes præstationer, er her nogle værktøjer og tilgange, du kan bruge: 

Medarbejdervurderinger 

Medarbejdervurderinger er den traditionelle måde at identificere kompetencegab på. Du kan foretage disse medarbejdervurderinger på baggrund af test og quizzer – både i digitalt format (f.eks. via et LMS) eller i papirformat. Hvis du vil, kan du også udbyde konkrete, handlingsorienterede opgaver, hvilke du kan bruge til at måle både dine medarbejderes teoretiske og praktiske viden. 

Key Performance Indicators  

Det er for virksomheder ikke usædvanligt at have key performance indicators (KPI’er). Men KPI’er er ikke kun vigtige med henblik på karriereudvikling. De kan også bruges til at identificere kompetencegab.  

Key performance indicators er kvantificerbare elementer, der indikerer hvorvidt, din virksomhed lever op til sine egne mål. Så det er bestemt en god idé at rette opmærksomheden mod disse.

360-grader feedback  

I en 360-graders feedback proces, modtager medarbejdere fortrolig og anonym feedback fra deres kolleger. Det er typisk kollegaer, vejledere eller ledere, der anmoder om denne type feedback.

Administratorer bruger som regel denne feedback proces til at indsamle oplysninger om en medarbejder eller dokumentation på præstationsproblemer blandt deres personale. Dette gøres mest enkelt og mest effektivt gennem spørgeskemaer. Disse er nemme at udvikle og uddele, men de har selvfølgelig visse begrænsninger.  

Tip 4: Find ud af hvorfor du har brug for at investere i kompetenceudvikling

Dette lyder måske underligt. Men det er vigtigt at afklare, hvorfor du har behov for at investere i et kompetenceudviklingsprogram. Alle virksomheder har unikke behov, og en investering er ikke kun et udtryk for en analytisk-rationel strategi. En investering kan også komme som et bevidst svar på voksende tendenser. Så hvis du ønsker at investere i et kompetenceudviklingsprogram, er det vigtigt, at du har et klart mål med det. Men hvordan finder du ud af det?  

Per-Erik Ellström og Henrik Kock har i forbindelse med en undersøgelse foreslået tre teoretiske perspektiver, der kan hjælpe med at definere en virksomheds formål i henhold til deres kompetenceudviklingsinitiativer:

Teknologisk-funktionelt  

I et teknologisk-funktionelt perspektiv antages det, at der findes en uoverensstemmelse mellem efterspørgslen på og udbuddet af kvalifikationer internt i virksomheden. Denne uoverensstemmelse opstår som følge af interne og eksterne ændringer såsom et ændret konkurrencescenarie eller tekniske og organisatoriske ændringer i forretningsdriften.  

Beslutningen om at investere i et kompetenceudviklingsprogram baseres derfor på de formåede fordele, der er ved at håndtere disse organisatoriske ændringer. 

Konfliktkontrol  

For at forstå dette perspektiv er det afgørende at forstå, hvad “konflikt” i denne sammenhæng betyder.

Konflikt er ifølge Ellstrom og Kock en ”politisk proces” præget af kamp. Og aktiviteter inden for en organisation kan bedst forstås i lyset af denne politiske konflikt eller kamp. En organisation opfattes nemlig som udgjort af aktører og partier med modstridende ideologier. Og derfor kan kompetenceudvikling da ses som et værktøj, der kan hjælpe med løsningen af disse konflikter. Samtidig kan det også være et supplement til andre teknologiske eller bureaukratiske former for kontrol. 

Institutionelt perspektiv 

Ifølge dette perspektiv benyttes kompetenceudvikling ikke kun på baggrund af en rationel analyse af organisationens mål eller opgaver. Det anvendes snarere for at imødekomme institutionaliserede idéer om, hvad der skal karakterisere moderne og effektive organisationer. 

Din virksomheds beslutning om at udvikle kompetencer baseres dermed på et ønske om at bevæge sig mod institutionel legitimitet. I tilpasser jer tendenser og modernitet. Og kompetenceudvikling bliver i højere grad et ”symbolsk” arrangement for at kommunikere de værdier organisationen fremmer.   

Tip 5: Valider og revider kompetencer så meget som muligt 

Nu hvor du har identificeret specifikke medarbejderkompetencer og evalueret deres betydning, er det sidste, du skal gøre at validere dem og gennemføre nødvendige ændringer. I denne forbindelse kan du stille følgende spørgsmål:  

  • Er dette kompetencer top-medarbejdere udviser? 
  • Er de, der ikke demonstrerer denne kompetence, ineffektive i deres respektive roller? 
  • Er denne adfærd relevant og nødvendig for en effektiv arbejdsindsats? 
  • Hvor ofte eksemplificerer medarbejderne disse kompetencer? 

Herefter bør du være i stand til at beslutte hvilke kompetencer, du vil fokusere på, når du går videre med dit udviklingsprogram. 

Imidlertid er det også vigtigt at bemærke, at disse initiativer ikke kun skal komme fra HR-personalet. Kompetenceudvikling er en kompleks proces, og alle medarbejdere bør være aktivt involveret.   

Moderniser dit kompetenceudviklingsprogram med Cursum

På baggrund af disse tips bør du nu have en klar og realistisk ramme for din kompetenceudviklingsplan. Når du har et klart overblik over, hvad dine medarbejderne skal kunne for at være produktive, bliver det lettere for dig at retfærdiggøre og starte det program, du ønsker at etablere. 

Når du skal etablere dit kompetenceudviklingsprogram, kan det være fordelagtigt at søge strategisk hjælp hos nogen med den rette ekspertise. Hos Cursum kan vi hjælpe dig med et moderne program, og vi vil med garanti kunne give dig et positivt syn på kompetenceudvikling.