Digitalisering
| Læsetid: 7 minutter

Digital transformation: Her er alt du bør vide

Af Cursum

Der er mange måde at forbedre sin værdikæde på. Men når det kommer til konkurrencedygtighed, er det digital transformation, der skal til. De traditionelle processer må erstattes med digitale platforme.   

At introducere moderne teknologi handler dog ikke kun om at erhverve sig de seneste gadgets eller nyeste software. Det handler i højere grad om et større og mere komplekst kulturelt skifte, som kræver både overtalelse og vedholdenhed. At ændre på gamle forretningsmodeller og –metoder kræver mod. 

Men hvorfor bør du og din virksomhed overhovedet forandre jer? Det vil vi forsøge at svare på nedenfor, hvor vi fremhæver det vigtigste, du bør vide om digital transformation og digitale platforme. 

Det organisatoriske mindset ændrer sig: Fra proces til platform  

I en artikel fra www.forbes.com skitserer forfatter Peter Beendor-Samuel hvordan, forretninger engang koncentrerede sig om processer men nu i højere grad er optaget af platforme.  

Beendor-Samuel mindes hvordan, virksomheder i 1980’erne arbejdede med opdelte funktioner (f.eks. IT, HR, økonomi):

De opfandt funktionel ekspertise fokuseret på færdigheder, kvalitet og forbedring.

Peter Beendor-Samuel

I funktionsorienterede virksomheder, planlægges mål og strategier på højeste niveau og bevæger sig derefter nedad i hierarkiet. Ansatte i virksomheden indgår i et hierarki, som er kendetegnet ved et klart ledelsessystem.  

I midten af 1990’erne stod det imidlertid klart, at den funktionsorienterede tankegang havde visse begrænsninger, og en ny filosofi så dagens lys. Flere og flere virksomheder udviklede det, man kaldte “procesorienteret tankegang”. Modsat den funktionsorienterede tankegang, begyndte man nu at prioritere processer fremfor hierarkier. Med den procesorienterede tankegang kom der fokus på resultater og kundetilfredshed.  

At fokusere på kundeoplevelser var afgørende for den succes, den procesorienterede tankegang fik. Men da efterspørgslen på automatisering i flere industrier voksede, stod det igen klart, at denne tankegang ikke var passende. I begyndelsen af 00’erne opstod derfor en ny forretningsmodel, der blev kaldt “platform tankegangen”.  

Hvad er platform tankegangen? 

Der foregår en konstant kontrol og forbedring af produktionsprocesser. Ofte involverer dette en optimering af en lang række aktiviteter såsom design, produktfremstilling og branding. De virksomheder, der gør dette bedst, er som oftest dem, der har de største konkurrencemæssige fordele.  

Med platform tankegangen opstod en ny forståelse af det indbyrdes forhold, der er mellem virksomheder, forbrugere og konkurrenter. Nu så man ikke kun forbrugere som modtagere men som samarbejdspartnere og aktive producenter. Tænk f.eks. på Uber: kunder og chauffører er både aftagere og modtagere. For at skabe værdi, er der behov for en åben arkitektur eller platform, som er underlagt visse regler. Reglerne skal hjælpe med at facilitere interaktionen mellem de personer, som af visse er beskrevet som et digitalt økosystem.  

Et digitalt økosystem består af organisationer, der er digitalt forbundne. De skaber værdi gennem deling af data, der er genereret på en konkret platform. Denne platform leverer produktet eller tjenesten i samarbejde med de forskellige organisationer, der findes inden for økosystemet.  

Virksomheder i det digitale økosystem interagerer på forskellig vis med forbrugere og partnere. En virksomhed kan vælge enten at bygge en digital platform eller oprette en ny driftsmodel. Selvom begge aktiviteter skal foregå samtidig, bør virksomheden dog overveje hvilken aktivitet, de vil gå i gang med først. For en bedre forståelse læs med nedenfor, hvor vi forklarer hvad, en digital platform er.  

Hvad er en digital platform?  

Ifølge Martin Stoimenov, forfatter på www.solveo.com, er en digital platform en “samling af software og hardware remedier, hvilke virksomheder bruger som en del af deres samlede digitale strategi.”. Digitale platforme kan også forstås som et samlet udtryk for teknologier såsom mobile enheder og applikationer, cloudcomputing, in-memory teknologier og sociale medier.  

Der findes et hav af digitale platforme på det digitale marked. Nogle virksomheder, som du måske kender, er Airbnb, Amazon, Facebook, Google, Uber og JustEat. Disse platforme har alle forskellige forretningsmodeller, og måderne hvorpå, de interagerer med slutbrugeren og andre forretninger, kan variere.  

Eksempler herpå erreklameplatformesociale platformee-handels platforme og vidensbanker.  

Reklameplatforme kan eksempelvis være søgemaskiner såsom Google, Yahoo, Bing og YouTube. Og selvom vi anser Instagram, Facebook og LinkedIn for sociale platforme, så fungerer de også som reklameplatforme. Virksomheder, der ønsker at sælge fysiske produkter online, kan gøre brug af e-handels platforme som eBay, Amazon og Shopify. Vidensbanker organiserer informationer, så brugere nemt kan få adgang til og gøre brug af relevant information. Et par af de mest bemærkelsesværdige vidensbanker er BoostsHQ, Edcast, GSuite, Evernote og Zoho.  

Digital transformation som forretningsstrategi  

Ovenstående viser, at moderne teknologi er en klar nødvendighed for alle virksomheder – uanset størrelse. Da det globale marked bliver mere og mere digitalt, er det vigtigt for virksomheder at forblive relevante og konkurrencedygtige.  

Mange virksomheder ved dog ikke hvor, de skal starte, og enkelte har ikke styr på hvad, der skal ændres ved deres eksisterende forretningsstrategi. Virksomheder kan have svært ved at omfavne ny teknologi, og det kan til dels skyldes de mange indviklede, tekniske jargoner, der findes. I det følgende vil vi derfor på den mest simple måde forklare hvad, en digital transformationsproces indebærer.  

Hvad er digital transformation?  

Ifølge The Enterprises Project er digital transformation “integrationen af digital teknologi på tværs af alle forretningsområder og en fuldkommen forandring af hvordan, du driver og leverer værdi til kunderne.”.  

Det er dog værd at bemærke, at digital transformation ikke er en ekstern proces, men i højere grad en intern proces. Digital transformation kræver kulturelle ændringer og medarbejdere med radikale mindsets, som konstant vil udfordre status quo.  

Tilgange til digital transformation 

Det er først og fremmest vigtigt, at du fastlægger hvorfor, digital transformation er vigtigt for din virksomhed. Ønsker du at forbedre kundeoplevelsen, optimere produktiviteten, øge rentabiliteten eller noget fjerde? Kan du komme med et konkret svar herpå, har du allerede taget det første skridt imod en digital transformationsproces. 

At sætte mål er dog kun begyndelsen. Her har vi derfor samlet et par fif til hvordan, du kan gribe din digitale transformationsproces an:  

Sæt mennesker før teknologi 

Paradoksalt nok skal du for at opnå en succesfuld digital transformation sætte mennesker foran teknologi. At finde og købe en bestemt teknologi er nemt nok. Det vil altid være sværere for din virksomhed at finde medarbejdere med de rette færdigheder til at betjene denne teknologi. Grundidéen her er, at det kreative aspekt iht. innovation afhænger af menneskerne bag. Det er menneskelige færdigheder, der muliggør brugen af teknologi. Ledere bør derfor investere mere i medarbejdere, som kan bruge teknologien.  

Fokuser på de bløde værdier 

Når nu digital transformation mere handler om menneskerne bag end selve teknologien, må du for at maksimere succesen fokusere på de bløde værdier fremfor de hårde færdigheder. Der er især tale om bløde værdier såsom tidsstyring, networking, kreativ tænkning og nysgerrighed. I en artikel i Harvard Business Review har forfatterne Becky Frankiewicz og Tomas Chamorro-Premuzic forklaret hvordan, tekniske kompetencer kan have en kort levetid, men at intellektuel nysgerrighed til alle tider må forblive intakt:   

Vores talentudviklingsfilosofi kombinerer fokusset på det potentiale bløde værdier har og den viden, der kommer med hårde færdigheder: vi udvikler mennesker med høj indlæringsevne (mennesker med et sultent sind) og matcher deres interesser med efterspurgte færdigheder. Vi forstår nemlig at disse hårde færdigheder hurtigt forældes, hvorfor det er vigtigt, at deres nysgerrighed forbliver intakt. Tekniske kompetencer er midlertidige, men intellektuel nysgerrighed bør være permanent.

Becky Frankiewicz og Tomas Chamorro-Premuzic i Harvard Business Review, 2020

Start med ledelsen 

Din digitale transformationsproces vil højst sandsynligt være mest succesfuld, hvis du starter i toppen og bevæger dig nedad. Et godt lederskab er afgørende for en succesfuld digital transformationsproces. Jim Swanson, CIO af Johnson & Johnson, har udtalt, at lederskab og kultur bør stå central i enhver form for digital transformationsproces: 

Du kan have det hele – kundeopmærksomhed, produkter og services, data og seje teknologier – men hvis lederskab og kultur ikke er i centrum, går det ikke.  

Jim Swanson, CIO for Johnson & Johnson

Start din digitale transformationsproces med Cursum 

Året 2020 var fyldt med både positive og negative forandringer. År 2021 vil formentlig ikke være meget anderledes. Det forgangne år har givet virksomheder meget at lære, men det har også budt på mange årsager til at udvise taknemmelighed. Pandemien har ændret virksomheders dagsordener, og samtidig blev digital transformation de to nye buzz words.  

Lad derfor Cursum hjælpe dig igennem din digitale transformationsproces. Vi har hjulpet mange virksomheder med skræddersyede løsninger specielt udviklet ift. deres specifikke mål, så vi kan helt sikkert også hjælpe dig med dine digitale behov. Om du har brug for hjælp til onboarding, compliance programmer, medarbejderudvikling eller andet, så kan vi guide dig fra start til slut.