Engagement
| Læsetid: 8 minutter

Hjemmearbejde? Her er fem ting der styrker medarbejderengagementet

Af Cursum

Da verden i starten af 2020 lukkede ned grundet COVID-19, forandredes mange ting. En af de helt store forandringer var hjemmearbejde. Hjemmearbejde betød mindre kontrol og for nogle også uklarhed, hvorfor mange medarbejdere mistede motivationen og deres engagement. Men hvad kan styrke medarbejderengagementet i sådan en situation?

I en artikel fra Forbes har Naz Beheshti identificeret fire kritiske områder, som ledere bør fokusere på med henblik på at støtte deres hjemmearbejdende medarbejdere:

 • Konsekvent, hyppig og transparent kommunikation
 • Støtte medarbejdernes trivsel
 • Holde hjemmearbejdende teams engagerede og produktive
 • Skabe en balance mellem arbejde og fritid

Kilde: Gartner

Da ikke alle er tilbage på deres arbejdsplads, er det derfor vigtigt, at virksomheder retter blikket mod medarbejdermotivation – og i særlig grad fokuserer på de medarbejdere, der har det svært ved hjemmearbejde.

Som Behesthi udtrykker det:

I en tid, hvor de fleste af os har følt os isolerede og ensomme, er engagementet i meningsfuldt og givende arbejde vigtigtere end nogensinde.

Det, hjemmearbejdere i skrivende stund har brug for, er at genfinde deres arbejdsglæde. Den manglende emotionelle og fysiske nærhed til arbejdspladsen kan mindskes, hvis medarbejdere kan se værdien af deres arbejde og føler sig motiverede til at møde ind – selvom de klokker ind via Teams eller Zoom.

Dette styrker medarbejderengagementet

Medarbejderengagement er en følelsesmæssig tilknytning, medarbejderen nærer til sit arbejde, og det drives af flere forskellige faktorer. Lige meget om medarbejderen arbejder hjemmefra eller ej, er det dog de samme ting, der driver deres engagement.

I det følgende fremhæver vi derfor de fem bedste ting, du kan gøre for at øge medarbejderengagementet i din virksomhed.

Autonomi

Den indre motivation spiller en kæmpe rolle i forhold til at fremme medarbejderes motivation i enhver organisation. Og når det kommer til motivation, er autonomi uhyre vigtigt.

Ud fra Daniel Pinks forståelse af motivation på arbejdspladsen, er autonomi det behov, vi har for at styre vores eget liv og arbejde. Og for at være oprigtigt motiverede bør vi selv kunne bestemme, hvad vi gør, og hvornår vi gør det.

Det er autonomi, der motiverer os til at tænke kreativt og frier os fra at skulle overholde specifikke standarder. Medarbejderautonomi betyder, at medarbejdere har kontrol og diskretion over deres egne opgaver og den måde, de udfører dem på.

Men for at medarbejderautonomi kan fungere i din organisation, skal du stole på, at dine medarbejdere udfører deres job. Sæt derfor konkrete mål og lav en forventningsafstemning. Dermed er dine medarbejdere klar over, hvad der forventes af dem. Giv dine medarbejdere frihed til at nå deres mål i eget tempo, og husk at lade din “virtuelle kontordør” være åben for alle.

Det er frihed under ansvar, når dine medarbejdere arbejder hjemmefra. Og jo mere uafhængig du tillader dine medarbejdere at være, jo mere værdsat vil de føle sig. Og når medarbejderne opbygger en stolthed over det, de gør, desto mere sandsynligt er det, at de udviser engagement.

Relationer

Når dine medarbejdere arbejder hjemmefra, er der større risici for, at de føler sig isolerede og frygter at miste deres job. Og disse risici har ikke overraskede stor indflydelse på deres engagement.

Virksomheder kan dog ved at skabe et arbejdsmiljø med positive relationer og godt socialt sammenhold være med til at hjælpe med at forhindre disse ricisi. Positive sociale relationer og interaktioner kan fremme en kreativ, samarbejdende og opmuntrende kultur på arbejdspladsen.

Vidste du at…?

Ifølge Society for Human Resource Management kan positive relationer mellem kolleger fremme en følelse af loyalitet, kammeratskab og moralsk støtte blandt medarbejderne. Disse relationer øger endvidere medarbejdernes samlede produktivitet og teamspirit, men vigtigst af alt løfter de medarbejderengagementet.

Ønsker du at styrke den sociale interaktion blandt dine hjemmearbejdende medarbejdere, kan du:

 • Tilskynde til social interaktion gennem forskellige digitale platforme
 • Åbne op for kollektiv beslutningstagning (f.eks. indsamling af feedback eller udsendelse af medarbejderundersøgelser)
 • Respektere medarbejdernes privatliv ved at anerkende deres arbejdstider, helligdage og eventuelt forskellige tidszoner
 • Opbygge deres tillid ved at definere personlige grænser

Hvis du ønsker at styrke medarbejderengagementet i din organisation, må du med andre ord nedbryde eventuelle barrierer og tilbyde nye muligheder.

Læring og udvikling

Læring og udvikling er et vigtigt element, når vi taler medarbejderengagement. Når du giver dine medarbejdere mulighed for at vokse og lære, fremmer det deres engagement. Men at uddanne sine medarbejdere kan være udfordrende. Især hvis du ønsker at gøre det online og ikke har et digitalt træningsprogram, der kan hjælpe dig.

Et læringsakademi kan formalisere dine uddannelsesinitiativer. Det hjælper dig med at strømline dine medarbejderes læringsprocesser og opnå bedre resultater.

Ønsker du at gøre brug af et læringsakademi i din organisation, kan du med fordel overveje følgende tre, simple tips:

Anvend blended learning

Nogle tror, at online medarbejderuddannelse kun handler om læringssystemer og at oprette digitale træningsmoduler. Og selvom et LMS er et vigtigt og godt redskab, når det kommer til medarbejderundervisning, er det en god idé ikke at glemme den offline verden.

Især i forbindelse med onboarding og compliance bruger mange virksomheder i dag blended learning. De fleste oplever nemlig større succes, når de blander synkron og asynkron læring. Blended learning skaber et integreret læringsmiljø, hvor online- og instruktørstyret træning bliver komplementær.

Vælg den rette online læringsplatform

Hvis du har styr på dine træningsbehov og -mål, vil et LMS tjene dig godt. Men husk på at der ikke findes en one-size-fits-all digital læringsplatform. For at finde den rette læringsplatform til dig og din organisation, må du kende dit budget, specificere nødvendige platformfunktioner og finde en kompatibel LMS-leverandør.

Track og mål træningsfremgangen

Når du har brugt utallige timer på at udrulle dine online træningsaktiviteter, er det vigtigt, at du også husker at indsamle data og måle dine deltageres fremskridt. Og husk at evaluere processen. Gennemgå dit programs styrker og svagheder og vær sikker på at få foretaget de nødvendige forbedringer eller revisioner.

Anerkendelse og påskønnelse

Vidste du, at manglende anerkendelse ofte er den største grund til, at medarbejdere siger op? Mens nogle måske vil mene, at medarbejderanerkendelse bare er et fræk HR-koncept, så peger en undersøgelse på, at 66 % af alle medarbejdere ville stoppe, hvis de ikke følte sig værdsatte.

Manglende anerkendelse og påskønnelse kan føre til dårligt medarbejderengagement. Og jo lavere engagementet på arbejdspladsen er, jo højere vil medarbejderomsætningen som oftest også være.

Anerkendelse og påskønnelse er i sær vigtigt i forbindelse med pressede eller usædvanelige omstændigheder såsom COVID-19 og hjemmearbejde.

Afstandskrav og hjemsendelser i forbindelse med COVID-19, har gjort at mange medarbejdere har følt sig fysisk afskåret fra deres kollegaer og kendte hverdag. Og i visse tilfælde har pandemien også gjort det svært for ledere og teammedlemmer at udvise støtte og anerkendelse. Men hvis du er kreativ og har den rette teknologi, kan du snildt inkorporere anerkendelse i den virtuelle arbejdsdag.

Prøv bare disse virtuelle engagementsidéer:

 • Opret uformelle møder og get-togethers
 • Tilbyd dine medarbejdere simple rewards
 • Gamify dit belønningssystem ved hjælp af et Learning Management System
 • Design virtuelle opslagstavler så I kan holde styr på vigtige datoer og aktiviteter såsom fødselsdage
 • Anerkend dine medarbejderes præstationer ved hjælp af din virksomheds sociale medieplatforme
 • Respekter dine medarbejderes fritid

Anerkendelse og påskønnelse af dine medarbejdere behøver ikke at være dyrt eller besværligt. Så længe du udviser taknemmelighed og tillid samt er oprigtig.

Ressourcer og værktøjer

Når dine medarbejdere arbejder hjemmefra, er det afgørende, at de har adgang til de nødvendige ressourcer og værktøjer. Ellers kan det være svært for dem at udføre deres arbejde ordenligt og opnå gode resultater. Vær derfor sikker på at gøre følgende:

 • Holde en tæt kommunikation mellem teammedlemmer
 • Holde styr på jeres support tickets
 • Rapportere og analysere vigtig data
 • Identificere uoverensstemmelser

Heldigvis findes der mange digitale værktøjer, som du og din organisation kan bruge til at strukturere og motivere de medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Her er et par eksempler:

 • Apps til samarbejde (Microsoft Teams, Google Workspace)
 • Cloud storage apps og services (Microsoft OneDrive, Google Drive)
 • Online to-do lister (Trello, Google Keep)
 • Project management software
 • Mind mapping tools (Coggle, Mindly, SimpleMind)
 • Sikkerhedsværktøjer og tofaktorautentificeringsapps
 • Online office suites (Office 365, G Suite)

Standalone apps kan være en hurtig og god løsning på konkrete problemer i forhold til medarbejderengagement. Men i et uforudsigeligt arbejdsmiljø og i disse COVID-tider kan der hele tiden dukke uventede udfordringer op. Og netop derfor bør din virksomhed samle alle jeres digitale løsninger under én hat.

En alt-i-en-løsning der øger medarbejderengagementet

Hos Cursum forstår vi, at alle organisationer har deres egen måde at måle og optimere medarbejderengagement på. Men vi mener også, at det at fremme medarbejderengagement og motivere sine medarbejdere ikke bør ses som separate opgaver, men snarere som én samlet opgave.

Uanset om det handler om at kunne tilbyde de rigtige værktøjer eller at anerkende medarbejderes arbejdsindsats, så kan en digital platform være den rette løsning. Og det er her Cursum kommer ind i billedet.

Vi tilbyder ikke blot en alt-i-en-træningsløsning, der revolutionerer din organisations uddannelsesprogram. Vi skaber muligheder og hjælper dig med at skalere og udnytte den nyeste innovation. Følg dette link og lær mere om, hvordan vores moderne teknologi kan give dig en større konkurrencefordel.