Compliance
| Læsetid: 6 minutter

Sådan benytter du “SMART GOALS” til at opbygge dit compliance program

Af Allan Alveyra

Når ledere designer deres compliance program, kan de nemt komme til at sætte alt for store (og til tider uopnåelige) mål. For at få et succesfuldt compliance program er det derfor vigtigt, at de kun forholder sig til de lovgivninger og regler, som deres virksomhed rent faktisk skal efterleve. 

Benytter du dig af “SMART goals” til at opbygge dit compliance program, er du et skridt tættere på at kunne levere et succesfuldt program.  

Ordet SMART står for Specific, Measurable, Achievable, Realistic og Time bound. Er målene for dit compliance program udarbejdet med disse nøgleord in mente, kan du opnå værdifulde resultater.   

Vil du vide mere om “SMART goals”, er du kommet til det rette sted. Men før vi forklarer hvad de står for, starter vi med at se på hvad, et compliance program er, og hvorfor det er vigtigt.  

Hvad er et compliance program 

Et compliance program er et formelt kursus eller program, hvor ansatte i en virksomhed orienteres om de grundlæggende politikker, love og regler, der gør sig gældende for deres jobfunktion eller specifikke branche.   

Hvorfor benytte et compliance program 

Normalt er det virksomheden, der bærer det juridiske og etiske ansvar over for både deres medarbejdere og offentligheden. Og selvom compliance programmer ofte forbindes med risikostyring, så har det mange andre fordele såsom at:  

Hvad er de mest almindelige former for  compliance programmer?  

Hvilket compliance program, du har brug for, afhænger af hvad din virksomhed laver, hvilken industri, I befinder jer i, og hvor I geografisk opererer.

Hvis dine medarbejdere eksempelvis arbejder under ekstra udsatte forhold (f.eks. på fabrikker eller industrianlæg), er det nødvendigt, at deres compliance program lægger vægt på sikkerhed på arbejdspladsen.

De mest almindelige compliance programmer behandler emner inden for disse områder:  

Sådan udarbejder du dine egne “SMART goals”   

Succesen af dit compliance program afhænger af de mål, du fastsætter inden, du går i gang. Men hvis du udarbejder dine egne “SMART goals”, kan du opnå gode, målbare resultater.  

SMART står for Specific, Measurable, Achievable, Realistic og Time bound. Oversættes disse ord direkte til dansk, bør dine mål derfor både være konkretekvantificerbareopnåeligerealistiske og tidsspecifikke.

Konkrete mål

Hvis dine mål er konkrete og tydelige for deltagerne, er der større chance for at dit compliance program gennemføres. Med henblik på at formulere konkrete mål, kan du stille følgende spørgsmål:  

 • Hvilke kurser bør programmet indeholde?  
 • Hvem af mine ansatte bør gennemføre programmet?  
 • Hvornår skal programmet begyndes?
 • Hvor længe skal mine ansatte deltage i programmet?  
 • Hvilke compliance træningspartnere kan assistere os ifm. programmet?    

Hvis du er opmærksom på disse spørgsmål, vil dit compliance program give mere mening for dine medarbejdere. Spørgsmålene hjælper dig også med at undgå, at der er fejl og smuthuller i programmet.  

Kvantificerbare mål

Hvis dine mål samtidig er kvantificerbare, ender du efter programmets afslutning med mere håndgribelige resultater. Det kunne eksempelvis være i form at statistikker, grafer eller rapporter. For at holde styr på dine og dine medarbejderes opnåede resultater kan du eventuel benytte dig af et Learning Management System (LMS), som nemt kan fortælle dig, om dit compliance program var en succes. 

Et LMS er et powerfuldt værktøj til at måle effekten af dit compliance program fordi, det giver dig:   

 • Avancerede analyser: På baggrund af avancerede analyser hjælper et LMS dig med at identificere og holde styr på dine medarbejderes uddannelsesforløb og de resultater de (ikke) opnår. 
 • Problemfri certificering: Jo flere certificeringer du kan uddele, jo mere effektivt og succesfuldt har dit program været. Et LMS har flere certifikatskabeloner, som du kan sende til dine medarbejdere, når de har færdiggjort programmet. Endvidere kan du selv bestemme hvornår, dine uddelte certificeringer skal udløbe. Når de udløber, vil dine medarbejdere automatisk blive tildelt et nyt kursus.  
 • Automatiserede rapporter: Afrapportering er yderst vigtigt, når du gennemfører et compliance program. Et LMS kan automatisk generere detaljerede rapporter, som lynhurtigt kan sendes til relevante modtagere. 

Opnåelige mål

Opnåelige mål motiverer dine medarbejdere. En god måde at motivere dine medarbejdere på er, at oprette en form for belønningssystem, der anerkender dine medarbejderes fremskridt. Det er dog vigtigt, at målene, du sætter for dine medarbejdere, også er relevant for deres kompetence- og autoritetsniveau. Vil du sikre dig, at dine ønskede mål er opnåelige for dine medarbejdere, kan du prøve at besvare følgende spørgsmål:  

 • Er dette nogensinde lykkedes andre?  
 • Kan de indfri disse mål med de ressourcer, færdigheder og tid, de har til rådighed? 
 • Er der begrænsninger, der ligger uden for deres kontrol? Hvis ja, kan vi løse disse? 

Relevante mål

Sørg samtidig for at dine mål er relevante. Dit compliance program skal til alle tider være væsentligt for dine medarbejderes jobfunktion. Vær derfor ekstra opmærksom på, om dine mål er formuleret i overensstemmelse med din virksomheds risikoprofil. Er det eksempelvis nødvendigt for jer at køre et compliance program i anti-chikane? Eller er der et andet emne, der er vigtigere for jer lige nu og her?  

Tidsspecifikke mål

Endeligt bør dine mål også være tidsspecifikke. Formår du at opsætte klare tidsrammer og deadlines, vil det give dine medarbejdere tilskyndelse til at nå i mål. Det leder til handling og giver dig mere målbare resultater.  

Nytænk dit compliance program 

Efter at have udarbejdet dine “SMART goals”, er det på tide, at du moderniserer måden, du kører dit compliance program på. Som tidligere nævnt, giver et LMS dig mulighed for at registrere hvor succesfuldt, dit kursusforløb har været gennem avancerede analyser, problemfri certificering og automatiserede rapporter. Et LMS kan dog meget mere end dette.  

Her er et par af de fordele, der er ved et LMS:  

 • Let indholdsstyring: Love og regulativer er indviklede størrelser, som hele tiden ændres. Samles og gemmes dit indhold på ét sted, som du har adgang til hvor end du er, kan du altid holde dig ajour. Samtidig kan du via et LMS også let opdatere dit indhold.  
 • Nem personliggørelse: Alle e-learning kurser kan skræddersys, så de passer til dine specifikke behov og formål. Med et LMS kan du benytte dig af forskellige interaktive læringsaktiviteter såsom videopræsentationer og gamificationfunktioner, og der findes et hav af distributionsmuligheder. Endvidere kan du indstille dit LMS så det tilpasses dine deltageres behov (f.eks. tilskyndelse til selvstændig læring).  
 • Digitaliseret læringsmateriale: Administratorer og undervisere kan spare værdifulde ressourcer og penge ved at digitalisere deres læringsmateriale. Når læringsmaterialet er tilgængeligt i digitalt format, kan brugerne tilgå det, når de vil, og via den enhed, de foretrækker. Med et LMS kan kurser tilgås fra både smartphones, laptops og tablets. Digitalisering er lig nemhed og hurtighed.  

Skal vi hjælpe dig med dit compliance program?