Use case
Online akademi
Industri
Undervisning
Antal medarbejdere
16
Lokation
København

RedMitBarn gør førstehjælpsundervisning tilgængeligt 24-7 med et online akademi 

RedMitBarn er et landsdækkende undervisningskoncept i førstehjælp til børn skabt af læger i tæt samarbejde med forældre, pædagoger og ledere fra syv institutioner på Nørrebro. Konceptet er udviklet specifikt til alle, der arbejder med, underviser eller omgås børn i dagligdagen – både fagprofessionelle og private.  

Sammen med Cursum har RedMitBarn designet et online akademi, der gør førstehjælpsundervisning tilgængeligt alle ugens dage og på alle tider af døgnet. 

Udfordringen

Det er de færreste aktører i førstehjælpsbranchen, der tilbyder online undervisning. I virkeligheden fungerer førstehjælpsundervisning også ganske fint uden et online akademi. Alligevel så RedMitBarn værdien i at tilbyde et todelt læringskoncept til deres kunder.  

Der findes ingen lovgivning i henhold til førstehjælp, og det er således op til hver enkelt kommune og institution at klarlægge eventuelle krav samt finde pengene hertil i deres budget.  

Mange af de førstehjælpskurser, der udbydes, tager fire til seks timer at gennemføre. Det betyder, at institutioner ofte er nødsaget til at afholde undervisning i weekender, da institutionspersonalet ikke kan spare disse timer i løbet af deres arbejdsdag. I tillæg til et forholdsvist dyrt kursus skal der dermed også medregnes weekendtillæg til underviserne.  

Ligeledes viser forskning, at inden for en time glemmer vi i gennemsnit 50 % af det, vi har lært. Indenfor 24 timer glemmer vi typisk 70 % af ny information, og inden for en uge har vi normalt glemt hele 90 %.  

Da RedMitBarn opdagede dette, stod det klart for dem, at rykkedes dele af førstehjælpsundervisningen online, kunne de både tilbyde en ressource- og tidsbesparende løsning samt give institutionspersonale mulighed for kontinuerligt at vedligeholde og opdatere deres kompetencer. 

Løsningen

Med ønsket om at skabe en kontinuert løsning til førstehjælpsundervisning, gik RedMitBarn og Cursum sammen og skabte et stærkt, fleksibelt og brugervenligt online akademi.  

RedMitBarn tilbyder således i dag en totalløsning bestående af praktisk instruktørundervisning ved læger, børnesygeplejersker og paramedicinere i kombination med et online akademi, der indeholder e-læringsbaseret, teoretisk undervisning.  

Online akademiet giver adgang til råd, vejledning, videoer samt quizzer og adviserer automatisk brugerne, når det er tid til at genopfriske deres færdigheder. Brugernes kompetencer skal vedligeholdes minimum én gang årligt, og systemet har et certificeringssystem til kobling mellem niveauerne. Til ledere i institutioner, skoler, sportsklubber og lignende er der desuden et styrings- og dokumentationsværktøj. 

Hver bruger modtager et login, som de kan bruge ubegrænset i deres kontraktperiode. Ólöf Ólafsdotïr, anæstesisygeplejerske og dagligleder hos RedMitBarn, forklarer:  

Det er dyrt for institutioner at få et hold ud at undervise. Før i tiden købte institutionerne sig til en undervisningssession og ansatte de nyt personale herefter, var det bare ærgerligt. De måtte vente til næste undervisning, der kunne være et til halvandet år ude i fremtiden.

Ólöf fortsætter: 

Vores online akademi er især brugbart ved ansættelse af nye medarbejdere, eller hvis en medarbejder går glip af vores praktiske træningssession. Indtil disse medarbejdere kan komme på et af vores fysiske opsamlingshold, som vi holder fra tid til anden, kan de benytte platformen til at erhverve sig den nødvendige viden. På den måde er der hele tiden flow i medarbejdernes kompetenceopbygning og -vedligeholdelse. Det er god cost-benefit.

Resultatet

At tage deres viden online har sikret fuld funktion for både RedMitBarn men også for undervisere, ledere og tilsynsforordnede. Selv ser RedMitBarn deres online akademi som et kombineret kalender-, koordinerings- og overbliksværktøj. 

Ved at udnytte specifikke lærings- og statistikmoduler, har RedMitBarn i dag et kombineret undervisnings- og ledelsesværktøj. Akademiet indsamler automatisk data på brugerne, hvilket gør at de, kommunerne og institutionerne altid har overblik over gennemførsel og gennemførselshastighed.  

For RedMitBarn har fokus altid været på at skabe en løsning, der passer ind i institutionernes travle hverdag. Derfor kan deres online akademi let og enkelt tilpasses de enkelte kommuner og institutioners behov, krav og ønsker:  

Med data på vores brugere forbedrer vi vores virksomhed. Resultater opdateres automatisk i vores system, hvilket sikrer, at ledere altid har overblik over deres medarbejderes kompetencer. Og samtidig minder systemet automatisk om, hvornår det er tid til at genopfriske din viden. Dette letter både overblik og dokumentation. 

Ólöf fortsætter:  

Vores online akademi er helt klart med til at tiltrække nye kunder og fastholde eksisterende. Akademiet styrker vores brand og koncept, samtidig med at det understøtter vores kontinuerlige læringstilbud.

Og netop derfor har RedMitBarn også i samarbejde med Cursum udviklet en app, der sikrer adgang til undervisningsmateriale ligegyldig tid og sted:  

Uanset om du er på ferie i Spanien eller sidder hjemme, kan du i stedet for at spille en omgang Candy Crush kigge i RedMitBarn appen. Jeg tror, at det med hele tiden at have adgang til viden indbyder til engagement – noget som nok ville forsvinde, hvis du bare gik på fysiske kurser hver andet eller tredje år. 

Således har RedMitBarn udnyttet viden om deres brugere til at skabe en fleksibel og kontinuerlig undervisningsløsning, der sikrer tryghed og i yderste tilfælde er med til at redde liv. 

Om

RedMitBarn startede i 2014 og leverer i dag innovativ førstehjælpstræning til mere end 15 kommuner i Danmark. Visionen for RedMitBarn er bygget op omkring Blended Repetitive Learning og tanken om, at man med en pegefinger kan tilegne sig viden, uanset om det foregår på pc, telefon eller tablet.

Vi er her for dig,
når du har brug for det