Dansk Sejlunion er det nationale samlingspunkt for sejlsport og arbejder for, at Danmark er et attraktivt sted at dyrke sejlsport og én af verdens bedste sejlsportsnationer. 

For at understøtte udviklingen af sejlads i bredere forstand, leverer Dansk Sejlsport tjenester direkte til sejlere, medlemsklubber, tilknyttede klasser og andre organisationer. Disse tjenester dækker blandt andet udvikling af den enkeltes færdigheder på vandet, adgang til viden og uddannelse samt træning for udvalgte hold og sejlere.  

Med Cursums hjælp har Dansk Sejlunion skabt et online akademi, der understøtter deres mission og stadigt voksende serviceudbud.   

Udfordringen

Længe havde Dansk Sejlunion i høj grad været afhængige af eksterne kursusleverandører. De havde ikke selv midlerne til at oprette kurser og eksamener for deres medlemmer, hvilket gjorde deres arbejdsgang både unødig kompliceret og ineffektiv.  

Dansk Sejlunion ønskede i stedet at finde en hurtigere og mere effektiv løsning til at påbegynde nye projekter og vedligeholde disse.  

Deres store drøm var at skabe et samlet undervisningsunivers for al deres online undervisning. Et univers hvor deres medlemmer nemt selv kan tilmelde sig kurser og tilgå læring når og hvor, det passer dem. Og samtidig var det vigtigt for Dansk Sejlunion at kunne oprette læringsmateriale selv uden at være afhængig af en tredjepart.

Løsningen

Sammen med Cursum er det lykkedes Dansk Sejlunion at tage den del af deres kurser og undervisning, som ikke er hands-on og udelukkende kan gennemføres i en sejlklub eller lignende, online.  

Med Cursums online akademi har Dansk Sejlunion skabt et online undervisningsunivers, som fint komplimenterer deres offline foreningsdrift.  

Online akademiet klarer alt fra oprettelse, distribuering og opdatering af indhold til dataindsamling.

Med et online akademi fra Cursum kan vi nu selv oprette kurser og eksamener for vores sejlere. Det betyder, at vi hurtigt og effektivt kan komme i gang med nye projekter. Kursisterne kan selv betale og tilmelde sig kurser uden, at vi skal foretage os noget. Det har skabt en langt større effektivitet.

Morten Jensen
IT-medarbejder

Morten Jensen, IT-medarbejder hos Dansk Sejlunion, forklarer:  

At kunne udbyde vores ekspertise i digitalt format betyder meget for os. Vi kan nu nå langt flere kursister end hidtil og uddanne flere dygtige sejlere.

Deres online akademi har hjulpet Dansk Sejlunion med at systematisere deres forening, og de har opnået bedre udnyttelse af deres ressourcer og højere effektivitet.  

Morten uddyber:  

Med et online akademi fra Cursum kan vi nu selv oprette kurser og eksamener for vores sejlere. Det betyder, at vi hurtigt og effektivt kan komme i gang med nye projekter. Kursisterne kan selv betale og tilmelde sig kurser uden, at vi skal foretage os noget. Det har skabt en langt større effektivitet.

Samtidig sikrer en digitalisering af undervisningsmateriale også en øget produktkvalitet. I en branche som denne, hvor lovgivning og regler generelt hurtigt kan ændres, er det nemmere og hurtigere at opdatere digitalt materiale fremfor materiale i analogt format. En win-win for både Dansk Sejlunion og deres medlemmer.

Resultatet

I dag fungerer Dansk Sejlunions online akademi som et stærkt supplement til deres eksisterende serviceudbud og offline aktiviteter.  

Den innovative løsning har ikke kun gavnet deres medlemmer og givet disse nemmere adgang til nødvendig viden. Deres online akademi har også øget Dansk Sejlunions performance og effektivitet samt hjulpet dem med at vækste deres forening indefra og ud. 

Om

Dansk Sejlforening blev stiftet i 1913 og består i dag af 269 sejlklubber med 56.000 medlemmer. 

Unionen repræsenterer alle danske sejlere i forbindelse med kapsejlads for sejl og fritidssejlads i alle former. Medlemmerne omfatter alle slags sejlere fra joller, multiskrog, windsurfing, kiteboarding og kølbåde til cruising yachts og motorbåde. 

Er du vores næste succeshistorie?

Kontakt os med det samme!

Kontakt os

Find løsningen der passer til din organisations behov

Akademi

Brug vores fleksible online akademi til at oprette, administrere og dele online kurser internt i eller uden for din organisation.

Lær mere om vores online akademi

Compliance

Saml al compliance- og sikkerhedstræning, mål og dokumentation ét sted med vores compliance platform.

Lær mere om vores compliance platform

Onboarding

Byd nye medarbejdere velkommen med vores onboarding løsning og giv dem den viden, de har brug for for at komme godt i gang.

Lær mere om vores onboarding platform