Kompetenceudvikling: 5 tips til en succesfuld plan

Stine Offenberg Stine Offenberg | | Læsetid: 6 minutter

At vide, hvordan man definerer og måler medarbejderes kernekompetencer, er afgørende for at forbedre den organisatoriske effektivitet. Derfor bør virksomheder investere i faglig kompetenceudvikling. At administrere professionelle kompetencer kræver en stabil kompetenceudviklingsplan. Dette behøver dog ikke at være svært. Følg blot disse fem tips:  

Lav en tjekliste over medarbejdernes kompetencer 

Før du begiver dig i kast med kompetenceudvikling, må du først finde ud af, hvilke specifikke kompetencer, der skal fokuseres på. Lav derfor en tjekliste over relevante færdigheder, der kræves for at udføre specifikke roller. Husk at skelne personlige kompetencer fra professionelle kompetencer. 

Kompetencer defineres som den viden, færdigheder, dømmekraft og egenskaber, vi har brug for til at udføre et stykke arbejde effektivt. Kompetencer kan imidlertid opdeles i to grupper:   

Personlige kompetencer (f.eks. selvbevidsthed og selvkontrol) er bløde færdigheder, der afgøres af vores grundlæggende menneskelige kvaliteter, holdninger og oplevelser. 

Faglige kompetencer eller hårde færdigheder er de unikke kvalifikationer, vi opnår gennem uddannelse, arbejdserfaring og frivilligt arbejde. 

Udvælg kernekompetencer som matcher dine virksomhedsmål  

At have klare mål er nøglen til en stærk forretningsstrategi. Faktisk kan det at have klare mål og strategier lede til større succes. Eksisterende kompetencer og færdigheder, der ikke stemmer overens med din organisations langsigtede mål, kan føre din virksomhed på afveje. For at undgå dette, skal du sørge for at specificere i hvilken retning din virksomhed bevæger sig. 

Husk på at individuelle kompetencer kun er relevante, hvis de afspejler virksomhedens mål og intentioner. En vellykket plan for kompetenceudvikling kræver, at din virksomheds mission og vision fastsættes. 

Hvis din virksomhed for eksempel pønser på en digital transformation i de kommende år, bør fokus være på at kultivere færdigheder som:  

 • Digitale læsefærdigheder 
 • Datasikkerhed 
 • Digital markedsføring 
 • Dataanalyse 
 • DevOps 
 • Mobilitetsstyring 

Vær opmærksom på aktuelle kompetencer og manglende færdigheder 

Kompetencegab kan opstå på alle arbejdspladser. Nogle gange vil du dog slet ikke opdage det. Men hvad er kompetencegab egentlig? 

Der er ingen nøjagtig definition af, hvad kompetencegab er. Generelt ses de, når en virksomheds ydeevne forringes grundet manglede organisatoriske færdigheder eller nødvendig uddannelse og udvikling. Og det er her, en kompetenceudviklingsplan bliver relevant. Du kan bruge den til at bygge bro over opståede gab og mindske deres negative indvirkning på din virksomheds ydeevne. 

En måde at identificere disse gab på er at se nærmere på dine medarbejderes præstationer. På den måde kan du finde ud af hvor, du skal sætte ind. I forhold til at observere dine medarbejderes præstationer, er her nogle værktøjer og tilgange, du kan bruge: 

Medarbejdervurderinger 

Medarbejdervurderinger er den traditionelle måde at identificere kompetencegab på din arbejdsplads. Du kan foretage vurderinger på baggrund af test og quizzer, som enten kan være digitale (via LMS) eller i papirformat. Hvis du vil, kan du også udbyde konkrete, handlingsorienterede opgaver, hvilke du kan bruge til at måle både deres teoretiske og praktiske viden. 

Key Performance Indicators  

Det er for virksomheder ikke usædvanligt at have key performance indicators (KPI’er). Men KPI’er er ikke kun vigtige ift. at afgøre karriereudvikling. De kan også bruges til at identificere kompetencegab.  

Key performance indicators er kvantificerbare elementer, der hjælper med at måle, om din virksomhed lever op til sine mål. Nedenfor er forskellige eksempler på KPI’er

 • Salg – månedlig salgsvækst, nye kunder, leads og leads konverteringsrate. 
 • Finansielle – nettofortjeneste, pengestrøm fra drift, aktuelle forhold og arbejdskapital. 
 • Projektledelse – planlagt værdi, faktiske omkostninger, optjent værdi og omkostningsindeks. 
 • Marketing – nye leads og mulige kunder samt kvalificerede marketing leads.  

360-grader feedback  

I en 360-graders feedback proces, modtager medarbejdere fortrolig og anonym feedback fra deres kolleger. Denne form for feedback bliver typisk anmodet om fra kolleger, vejledere eller ledere. 

Administratorer bruger denne tilgang til at indsamle oplysninger om en medarbejder og indsamle dokumentation på præstationsproblemer blandt deres personale. Dette gøres mest enkelt og mest effektivt gennem spørgeskemaer. Disse er nemme at udvikle og uddele, men de har selvfølgelig visse begrænsninger.  

Find ud af hvorfor du har brug for at investere i kompetenceudvikling 

Dette lyder måske underligt. Men det er vigtigt at afklare hvorfor, du har behov for at investere i et kompetenceudviklingsprogram. Alle virksomheder har unikke behov, og en investering er ikke kun et udtryk for en analytisk-rationel strategi. En investering kan også komme som et bevidst svar på voksende tendenser. Så hvis du ønsker at investere i et kompetenceudviklingsprogram, er det vigtigt, at du har et klart mål med det. Men hvordan finder du frem til det?  

I en undersøgelse foreslog Per-Erik Ellström og Henrik Kock at bruge tre teoretiske perspektiver til at definere formålet med kompetenceudviklingsinitiativer:

Teknologisk-funktionelt  

I et teknologisk-funktionelt perspektiv antages det, at der findes en uoverensstemmelse mellem efterspørgslen på og udbuddet af kvalifikationer internt i virksomheden. Denne uoverensstemmelse opstår som følge af interne og eksterne ændringer såsom et ændret konkurrencescenarie eller tekniske og organisatoriske ændringer i forretningsdriften. 

Beslutningen om at investere i et kompetenceudviklingsprogram baseres derfor på de formåede fordele, der er ved at håndtere disse organisatoriske ændringer. 

Konfliktkontrol  

For at forstå dette perspektiv er det afgørende at forstå hvad “konflikt” i denne sammenhæng betyder. Konflikt er ifølge Ellstrom og Kock en ”politisk proces” præget af kamp. Og aktiviteter inden for en organisation kan bedst forstås i lyset af denne politiske konflikt eller kamp. En organisation opfattes som udgjort af aktører og partier med modstridende ideologier. 

Kompetenceudvikling kan da være et værktøj til at hjælpe med at løse disse konflikter. Samtidig kan det være et supplementmiddel til andre teknologiske eller bureaukratiske former for kontrol. 

Institutionelt perspektiv 

Ifølge dette perspektiv benyttes kompetenceudvikling ikke kun på baggrund af en rationel analyse af organisationens mål eller opgaver. Snarere anvendes det for at imødekomme institutionaliserede idéer om, hvad der skal karakterisere moderne og effektive organisationer. 

Din virksomheds beslutning om at udvikle kompetencer baseres dermed på et ønske om at bevæge sig mod institutionel legitimitet. I tilpasser jer tendenser og modernitet. Kompetenceudvikling bliver i højere grad et ”symbolsk” arrangement for at kommunikere de værdier organisationen fremmer.   

Valider og revider kompetencer så meget som muligt 

Nu hvor du har identificeret specifikke medarbejderkompetencer og bedømt dem ud fra deres betydning, er det sidste, du skal gøre at validere dem og gennemføre nødvendige ændringer. I denne forbindelse kan du stille følgende spørgsmål:  

 • Er dette kompetencer top-medarbejdere udviser? 
 • Er de, der ikke demonstrerer denne kompetence, ineffektive i deres respektive roller? 
 • Er denne adfærd relevant og nødvendig for en effektiv arbejdsindsats? 
 • Hvor ofte eksemplificerer medarbejderne disse kompetencer? 

Du bør nu kunne beslutte hvilke kompetencer, du vil fokusere på, når du går videre med dit udviklingsprogram. 

Imidlertid er det også vigtigt at bemærke, at disse initiativer ikke kun skal komme fra HR-personalet. Kompetenceudvikling er en kompleks proces, og alle medarbejdere bør være aktivt involveret.   

Moderniser dit kompetenceudviklingsprogram med Cursum  

På baggrund af disse tips bør du nu have en klar og realistisk ramme for din kompetenceudviklingsplan. Når du har et klart overblik over, hvad dine medarbejderne skal kunne for at være produktive, bliver det lettere for dig at retfærdiggøre og starte det program, du ønsker at etablere. 

Når du skal etablere dit kompetenceudviklingsprogram, kan det være fordelagtigt at søge strategisk hjælp hos nogen med den rette ekspertise. Hos Cursum kan vi hjælpe dig med at modernisere din tilgang, og vi vil med garanti give dig et positivt syn på kompetenceudvikling. 

Vi er her for dig,
når du har brug for det